Kuva: Pixabay

TÄRKEÄÄ! Pienryhmätyöskentelyyn liittyvää ohjeistusta päivitetty 15.1.! Moodle avautuu 16.1. klo 9.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 28.1.2019
17:00 - 19:30
To 31.1.2019
17:00 - 19:30
Ma 4.2.2019
17:00 - 19:30
To 7.2.2019
17:00 - 19:30
Ma 11.2.2019
17:00 - 19:30
To 14.2.2019
17:00 - 19:30
Ma 18.2.2019
17:00 - 19:30
To 21.2.2019
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Sopimusoikeuden opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeisen sopimuksen syntyyn, sitovuuteen ja suoritushäiriöihin liittyvän normiston. Sopimusoikeuden yleisen osan haltuunottoa syvennetään tärkeisiin sopimustyyppeihin tutustumisen myötä. Sopimusoikeuden perusteista opiskelijalle rakentuu tiedollinen kivijalka, johon tukeudutaan myöhemmissä yksityisoikeuden opinnoissa. Opiskelija osaa jäsentää sopimusoikeudellisen oikeustapauksen relevantteihin osakysymyksiin, argumentoida kunkin ratkaisemisesta sopimusoikeuden keskeisten oikeussääntöjen valossa ja kirjoittaa perustellun ratkaisun.

Luennoilla käydään läpi sopimusoikeuden yleisten oppien ja sääntelyn pääkohtia. Pienryhmätyöskentelyssä ratkaistaan sopimusoikeuden keskeisiin kysymyksiin liittyviä oikeustapauksia ja muita tehtäviä. Välikuulustelussa on kaksi tai useampia kysymyksiä. Kuulustelussa arvioidaan ennen muuta opiskelijan kykyä soveltaa oppimaansa oikeudellisten ongelmien ratkaisuun. Osaamista mitataan pääasiassa oikeustapaustehtävien avulla, mutta myös esseekysymykset ovat mahdollisia. Kuulusteluun valmistaudutaan osallistumalla opetukseen sekä perehtymällä kirjallisuuteen.

Pakollinen kirjallisuus:

1) Hemmo, Mika: Sopimusoikeuden oppikirja (2006 tai sama teos 2008) s. 21–578;

2) Halila, Heikki: Henkilöoikeuden perusteet -opintomoniste (saatavissa pdf-muodossa kurssin moodle-ympäristöstä);

3) Saarnilehto, Ari et al.: Varallisuusoikeus (2012, saatavissa sähköisenä), Irtaimen kauppa, s. 915–1011 (sähköisen version jaksot Irtaimen kauppa -yläotsikon alta niin, että Vahingonkorvauksen sovittelu ja velvollisuus rajoittaa vahinkoa on viimeinen luettava jakso) tai/eller Wilhelmsson, Thomas – Sevón, Leif – Koskelo, Pauliine: Huvudpunkter i köplagen (2006), s. 1–168 och Konsumentskyddslag Kap. 5;

4) Halila, Heikki – Hemmo, Mika: Sopimustyypit (2008) s. 1–30, 48–91 ja 132–231.

Säädökset:

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 13.6.1929/228 (Si 402)
Kauppalaki 27.3.1987/355 (Si 501)
YK:n kauppalaki (CISG) (Si 504).

Lisäksi seuraavat säädökset pääpiirteittäin:

Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38, Luvut 1, 3, 4, 5, 6 ja 8 (Yr 501)
Asuntokauppalaki 23.9.1994/843, Luvut 1, 3, 4 ja 6 (Si 505)
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481 (Si 417)
Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä 3.12.1993/1062 (Si 404).

Välikuulustelussa ei saa käyttää lakikirjaa.

Välikuulustelu arvioidaan yleisellä asteikolla 0-5. Luennot ja pienryhmät arvioidaan hyväksytty-hylätty.

HUOM! Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa kurssi on laajuudeltaan 6 op ja se sisältää myös Yksityisoikeus I -temaattisen kokonaisuuden kokoavan loppukuulustelun. Avoimessa yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa loppukuulustelua. Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat loppukuulustelun oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Myös Avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa loppukuulustelu tiedekunnassa, jos hän pääsee myöhemmin oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi.

Luennot 12 t ja oikeustapausharjoitukset pienryhmissä 12 t (1 op), välikuulustelu (4 op)

Luento-opetus: ma 28.1., ma 4.2., ma 11.2., ja 18.2.2019
Pienryhmät: to 31.1., to 7.2., to 14.2., ja to 21.1.2019

TÄRKEÄÄ! Kurssin moodle-ympäristö avautuu ke 16.1. klo 9, jolloin moodlessa avautuu ilmoittauminen pienryhmiin. Kirjaudu siis moodleen mahdollisimman pian sen avauduttua ja valitse oma ryhmäsi. Jokainen ilmoittautuu yhteen ryhmään. Jokaiselle ryhmälle on varattu yksi esityskerta, jolloin ryhmälle esitettäväksi määrätty tehtävä esitetään. Lisäksi ryhmä tekee muut ryhmälle annetut tehtävät. Tarkemmat ohjeet tehtävän yhteydessä. Myös ensimmäisellä luentokerralla annetaan ohjeita. Pienryhmien esityspäivät ovat 31.1., 7.2., 14.2. ja 21.1. Tehtävät tulevat pienryhmäkohtaisesti näkyviin moodlessa kaksi viikkoa ennen esityspäivää.

Pienryhmätyöskentely edellyttää osalta ryhmiltä työskentelyä omalla ajalla jo ennen ensimmäistä oikeustapausharjoituskertaa, joka on to 31.1. Työskentely on mahdollista myös verkossa. Tarkempia ohjeita moodlessa sekä ensimmäiselllä luentokerralla.

Pienryhmiin osallistuminen on pakollista, eikä mahdollisuutta korvaavaan tehtävään ole. Opiskelijat osallistuvat lähtökohtaisesti jokaiseen pienryhmätapaamiseen, mutta näistä saa olla pois yhden kerran. Oman ryhmän esityskerralta voi olla pois vain lääkärintodistuksella. Luennoille osallistuminen erittäin suositeltavaa, koska luentojen sisällön hallitseminen on edellytys harjoituksille ja välikuulustelun suorittamiselle.

Linkin ja kurssiavaimen Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Välikuulustelu: ke 27.2.2019 klo 17-21
Uusinnat: ke 10.4.2019 klo 17-21 ja ke 22.5.2019 klo 17-21

Luennot ja pienryhmät on oltava hyväksytysti suoritettuna ennen välikuulusteluun osallistumista.

Muista ilmoittautua kuulusteluun. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut kuulustelut.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Kurssi on kuuluu oikeusnotaarin tutkintoon ja on siellä osa Yksityisoikeus I -temaattista kokonaisuutta.