Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

11.10., 18.10., 23.10. ja 25.10. opetuskerrat peruttu

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 25.9.2018
16:15 - 18:45
To 4.10.2018
16:15 - 18:45
Ti 9.10.2018
16:15 - 18:45
Ti 16.10.2018
16:15 - 18:45
To 18.10.2018
16:15 - 18:45
Ti 23.10.2018
16:15 - 18:45
To 25.10.2018
16:15 - 18:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on systemaattinen yleiskuva velkasuhdetta koskevista oikeuskysymyksistä, vahinkojen korvaamisesta sekä vahingonkorvausjärjestelmän ja vakuutusjärjestelmän suhteesta. Hän hallitsee erityisesti saamissuhteiden sisällön, voimassaolon ja muutosten sekä sopimuksenulkoisen vahingonkorvausvastuun ja vakuutussopimusoikeuden keskeiset kysymykset. Opiskelija osaa jäsentää velvoiteoikeudellisen ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisen oikeustapauksen relevantteihin osakysymyksiin, argumentoida kunkin ratkaisemisesta keskeisten oikeussääntöjen valossa ja kirjoittaa perustellun ratkaisun.

Luennoilla käydään läpi yleisen velvoiteoikeuden ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden yleisten oppien ja sääntelyn pääkohtia. Pienryhmätyöskentelyssä ratkaistaan alan keskeisiin kysymyksiin liittyviä oikeustapauksia ja muita tehtäviä. Välikuulustelussa on kaksi tai useampia kysymyksiä. Kuulustelussa arvioidaan ennen muuta opiskelijan kykyä soveltaa oppimaansa oikeudellisten ongelmien ratkaisuun. Osaamista mitataan pääasiassa oikeustapaustehtävien avulla, mutta myös esseekysymykset ovat mahdollisia. Kuulusteluun valmistaudutaan osallistumalla opetukseen sekä perehtymällä kirjallisuuteen.

Pakollinen kirjallisuus:

1) Norros, Olli: Velvoiteoikeus, 1. p. 2012 tai 2., uud. p. 2018 (molemmat saatavissa myös sähköisenä);

2) Saarnilehto, Ari et al.: Varallisuusoikeus (2012, saatavissa myös sähköisenä), Takaus, s. 1220–1242 (sähköisen version jaksot Takaus-yläotsikon alta niin, että Takautumisoikeus päävelalliseen nähden on viimeinen luettava jakso);

3) Hemmo, Mika: Vahingonkorvausoikeus (2005, saatavissa myös sähköisenä) s. 1–232 eli luvut I–XI tai/eller Ståhlberg, Pauli - Karhu, Juha: Finsk skadeståndsrätt (2014) kokonaan (vain korpusteksti sekä oikeustapaukset) lukuun ottamatta jaksoa 7.2 sekä lukuja 8 ja 18; ja

4) Norio-Timonen, Jaana: Vakuutussopimuslain pääkohdat (2010, saatavissa myös sähköisenä) s. 1–223 eli luvut 1–7.

Säädökset:

Velkakirjalaki 31.7.1947/622 (Si 406)
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19.3.1999/361 (Si 407)
Korkolaki 20.8.1982/633 (Si 410)
Laki velan vanhentumisesta 15.8.2003/728 (Si 415)
Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412 (Si 301)
Vakuutussopimuslaki 28.6.1994/543 (Ra 201).

Välikuulustelussa ei saa käyttää lakikirjaa.

Välikuulustelu arvostellaan yleisellä asteikolla. Lisäksi opiskelijan on osallistuttava neljän hyväksyttävän pienryhmäharjoituksen tekemiseen ja oltava läsnä pienryhmätyöskentelyn purkutilaisuuksissa.

HUOM! Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa kurssi on laajuudeltaan 6 op ja se sisältää myös Yksityisoikeus I -temaattisen kokonaisuuden kokoavan loppukuulustelun. Avoimessa yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa loppukuulustelua. Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat loppukuulustelun oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Myös Avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa loppukuulustelu tiedekunnassa, jos hän pääsee myöhemmin oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi.

Luennot ja oikeustapausharjoitukset pienryhmissä yht. 24 t (1 op), välikuulustelu (4 op).

Ajankohta:
Luennot (12 t): ti 25.9., 9.10., 16.10, ja 23.10.2018 klo 16.15-18.45
Pienryhmät (12 t): to 4.0., 11.10., 18.10. ja 25.10.2018 klo 16.15-18.45

Ks. opetuspaikat kohdasta Aikataulu.

HUOM! Pienryhmiin osallistuminen on pakollista, eikä mahdollisuutta korvaavaan tehtävään ole. Pienryhmistä voi olla pois yhden kerran. Luennoille osallistuminen erittäin suositeltavaa, koska luentojen sisällön hallitseminen on edellytys harjoituksille ja välikuulustelun suorittamiselle.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opintojakson alkaessa 25.9.2018.

Linkin ja kurssiavaimen Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Välikuulustelu: ke 14.11.2018 klo 17-21
Uusinnat: la 12.1.2019 klo 9-13 ja la 23.2.2019 klo 9-13

Luennot ja pienryhmät on oltava hyväksytysti suoritettuna ennen välikuulusteluun osallistumista.

Muista ilmoittautua kuulusteluun. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut kuulustelut.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Kurssi on kuuluu oikeusnotaarin tutkintoon ja on siellä osa Yksityisoikeus I -temaattista kokonaisuutta.