Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Kurssisivua päivitetty 11.11. Ilmoittautuminen alkaa 27.11. klo 12.00

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.1.2021
16:15 - 19:00
To 14.1.2021
16:15 - 19:00
Ma 18.1.2021
16:15 - 19:00
To 21.1.2021
16:15 - 19:00
Ma 25.1.2021
16:15 - 19:00
To 28.1.2021
16:15 - 19:00
Ma 1.2.2021
16:15 - 19:00
Ma 8.2.2021
16:15 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

90 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kuvaus

Edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen 3 op/5 op

Johdatus oikeustieteeseen 3 op/5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on systemaattinen yleiskuva velkasuhdetta koskevista oikeuskysymyksistä, vahinkojen korvaamisesta sekä vahingonkorvausjärjestelmän ja vakuutusjärjestelmän suhteesta. Hän hallitsee erityisesti saamissuhteiden sisällön, voimassaolon ja muutosten sekä sopimuksenulkoisen vahingonkorvausvastuun ja vakuutussopimusoikeuden keskeiset kysymykset. Opiskelija osaa jäsentää velvoiteoikeudellisen ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeudellisen oikeustapauksen relevantteihin osakysymyksiin, argumentoida kunkin ratkaisemisesta keskeisten oikeussääntöjen mukaan ja kirjoittaa perustellun ratkaisun.

Luennoilla käydään läpi yleisen velvoiteoikeuden ja vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden yleisten oppien ja sääntelyn pääkohtia. Pienryhmätyöskentelyssä ratkaistaan alan keskeisiin kysymyksiin liittyviä oikeustapauksia ja muita tehtäviä. Välikuulustelu järjestetään kirjallisuuskuulusteluna. Kuulustelussa ei saa käyttää lakikirjaa. Välikuulustelussa on kaksi tai useampia kysymyksiä. Kuulustelussa arvioidaan ennen muuta opiskelijan kykyä soveltaa oppimaansa oikeudellisten ongelmien ratkaisuun. Osaamista mitataan pääasiassa oikeustapaustehtävien avulla, mutta myös esseekysymykset ovat mahdollisia. Kuulusteluun valmistaudutaan osallistumalla opetukseen sekä perehtymällä kirjallisuuteen.

Pakollinen kirjallisuus:

1) Norros, Olli: Velvoiteoikeus, 2. p. 2018 s. 1-580 (saatavissa myös sähköisenä) tai sama ruotsiksi (Norros: Obligationsrätt, 2018, s. 1-685);

2) Saarnilehto, Ari et al.: Varallisuusoikeus (2012, saatavissa myös sähköisenä), Takaus, s. 1220–1242 (sähköisen version jaksot Takaus-yläotsikon alta niin, että Takautumisoikeus päävelalliseen nähden on viimeinen luettava jakso);

3) Hemmo, Mika: Vahingonkorvausoikeus (2005, saatavissa myös sähköisenä) s. 1–222 eli luvut I–X tai/eller Ståhlberg, Pauli - Karhu, Juha: Finsk skadeståndsrätt (2014) kokonaan (vain korpusteksti sekä oikeustapaukset) lukuun ottamatta jaksoa 7.2 sekä lukuja 8, 17 ja 18; ja

4) Norio-Timonen, Jaana: Vakuutussopimuslain pääkohdat, 2018, s. 1–77 (saatavissa myös sähköisenä).

Säädökset:

Velkakirjalaki 31.7.1947/622 (Si 406)
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19.3.1999/361 (Si 407)
Korkolaki 20.8.1982/633 (Si 410)
Laki velan vanhentumisesta 15.8.2003/728 (Si 415)
Vahingonkorvauslaki 31.5.1974/412 (Si 301)

Välikuulustelussa ei saa käyttää lakikirjaa.

Harjoitustehtävät arvostellaan asteikolla Hyväksytty-Hylätty. Välikuulustelu arvostellaan yleisellä asteikolla 0-5.

Luennot ja oikeustapausharjoitukset sekä välikuulustelu rekisteröidään erikseen (1 op + 5 op).

Hyväksytyn kuulustelun ja muun opintosuorituksen voi uusia enintään kaksi kertaa.

Opintojakso käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

Luennot sekä harjoitukset pienryhmissä (1 op), välikuulustelu (kirjallisuuskuulustelu) 5 op

SUORITUSTAPAA JA AIKATAULUA PÄIVITETTY 11.11.

HUOM! Opetus siirtyy pidettäväksi verkkoon (zoom), osallistumisohjeet verkko-opetukseen löydät moodlesta.

Oikeustapausharjoitukset tehdään yksilötehtävinä. Yksilötehtävät palautetaan moodleen purkukertaa edeltävänä iltana viim. klo 23.59. Tehtävät käydään läpi harjoitusten purkukerroilla. Tentti pidetään verkkotenttinä moodlessa. Tarkemmat ohjeet kurssin suorittamisesta kerrotaan kurssin alkaessa.

Kurssin aikataulu (huom. torstain 4.2. opetuskerta siirtynyt maanantaille 8.2.)

  • Ma 11.1.2021 klo 16:15 - 19:00 (luentoja)
  • To 14.1.2021 klo 16:15 - 19:00 (luentoja)
  • Ma 18.1.2021 klo 16:15 - 19:00 (harjoitusten purku)
  • To 21.1.2021 klo 16:15 - 19:00 (harjoitusten purku)
  • Ma 25.1.2021 klo 16:15 - 19:00 (luentoja)
  • To 28.1.2021 klo 16:15 - 19:00 ((harjoitusten purku)
  • Ma 1.2.2021 klo 16:15 - 19:00 (luentoja)
  • Ma 8.2.2021 klo 16:15 - 19:00 (harjoitusten purku) HUOM! Ma-ilta

Kurssin luento-osuudet tallennetaan, ja tallenteet ovat katsottavissa moodlessa kurssin ensimmäiseen välikuulusteluun saakka.

Moodle
Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu viimeistään 8.1.2021

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Välikuulustelu (verkkotentti moodlessa)

- la 20.2.2021 klo 9-13
- la 10.4.2021 klo 9-13
- la 22.5.2021 klo 9-13

Tentti-ilmoittautuminen moodlessa viim. 10 päivää ennen tenttiä.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan moodlen ohjeiden mukaisesti heti opintojakson alussa.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa opintojakso kuuluu Yksityisoikeus I -temaattiseen kokonaisuuteen ja on pakollinen kaikille ON-tutkintoa suorittaville. Temaattiseen kokonaisuuteen kuuluu kokoava loppukuulustelu, jota ei voi suorittaa Avoimessa yliopistossa.