Mihin suuntaan Suomen koulutuspolitiikka on menossa?
Miten kulttuuritausta vaikuttaa omaan ajatteluun ja toimintaan?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 7.5.2018
16:30 - 19:45
Ti 8.5.2018
17:00 - 19:30
Ke 16.5.2018
17:00 - 19:30
To 17.5.2018
16:30 - 19:45
La 19.5.2018
09:00 - 14:45
Ma 21.5.2018
16:15 - 17:45
Ti 22.5.2018
16:30 - 19:45
Ma 28.5.2018
16:15 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakso on osa luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntien mukaisia kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta,
 • tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita,
 • perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin,
 • ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa,
 • kykenee problematisoimaan kasvatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia,
 • ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa.

Opintojaksolla

 • käsitellään suomalaisen kasvatus- ja sivistyshistorian pääpiirteet ja koulutuspolitiikan viimeaikaiset keskeiset muutokset,
 • tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kasvatusinstituutioiden toimintaan, muutokseen ja jatkuvuuteen,
 • perehdytään kasvatusfilosofian perusteisiin,
 • pohditaan arvojen ja asenteiden syntymistä ja sitä, miten itse kunkin kulttuuritausta vaikuttaa omassa ajattelussa ja toiminnassa,
 • perehdytään kriittisen monikulttuurisuuskasvatuksen perusperiaatteisiin ja pohditaan niiden yhteyttä kasvatuksen käytänteisiin,
 • tarkastellaan kasvatuksen sosiaalisia ja (inter-)kulttuurisia näkökulmia uudistavista ja postmoderneista lähestymistavoista käsin.

Filosofis-yhteiskunnallisen osuuden lähitentti:

a) osallistuit luennoille:

 • Luennot
 • Antikainen, A., Rinne, R., & Koski, L. (2006). Kasvatussosiologia (2. painos tai 3. painos). Helsinki: WSOY oppimateriaalit.
  Puolimatka, T. (1996). Kasvatus ja filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä, 13–85; 153–175; 186–214; 233–282.

b) et osallistunut luennoille

 • Antikainen, A., Rinne, R., & Koski, L. (2006). Kasvatussosiologia (2. painos tai 3. painos). Helsinki: WSOY oppimateriaalit.
  Puolimatka, T. (1996). Kasvatus ja filosofia. Helsinki: Kirjayhtymä, 13–85; 153–175; 186–214; 233–282.

Monikultuurisuusosuuden verkkotentti:

a) osallistuit luennoille:

 • Luennot
 • Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.

b) et osallistunut luennoille

 • Rastas, A., Huttunen, L. & Löytty, O. (2006). (toim.) Suomalainen vieraskirja. Tampere: Vastapaino, 41–227.
 • Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Filosofis-yhteiskunnallisen osuuden luennot 14 t, ryhmäopetus 4 t, ryhmissä tehtävät artikkelitehtävät ja verkkotentti.
Monikulttuurisuus-osuuden luennot 10 t, ryhmätyöskentely verkossa ja verkkotentti.

Luennoilla (paitsi ensimmäisellä luentokerralla) ei ole pakollista läsnäolovaatimusta, ryhmäopetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa.

Filosofis-yhteiskunnallisen osuuden luennot:
7.5.-8.5. ja 16.5. Jari Salminen
22.5. Eeva-Leena Onnismaa

Ryhmä A:
21.5.-28.5. klo 16.15-17.45 Jari Salminen

Monikulttuurisuus-osuuden luennot:
17.5. ja 19.5. Heini Paavola

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Filosofis-yhteiskunnallisen osuuden luentojen lähitenttipäivät:

ke 13.6.2018 klo 17.00-20.00
ke 1.8.2018 klo 16.00-19.00
ke 19.9.2018 klo 17.00-20.00

Muista ilmoittautua lähitenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.
Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Monikulttuurisuus-osuuden vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:

to 7.6.2018 klo 17-20
to 26.7.2018 klo 17-20
to 13.9.2018 klo 17-20

Verkkotenttiin ei tarvitse ilmoittautua. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Huom! Mikäli haluat verkkotenttiin ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä. 1.8. ja 26.7. tentteihin viimeistään 17.6. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta.

Lisätietoa verkkotenteistä

Tenttiohjeet

Tenttipaikat