Kuvaaja: Robert Collins /Unsplash

Mitä näkemyksiä kasvatuspsykologia tuo oppimiseen?
Mitä on oivaltava oppiminen?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, pedagogisia opintoja opiskeleville, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakso on osa luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntien kasvatustieteen perusopintoja 25 op. Opintojakso kuuluu myös opettajan pedagogisiin opintoihin.

Opintojakson suoritettuaan

opiskelijalla

 • on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.
 • on perustiedot kehityksestä biologisena, psykologisena ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.
 • on perustiedot vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta.

opiskelija

 • osaa toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.
 • osaa reflektoida ja kehittää omaa toimintaansa oppimis- ja kehityspsykologisen tiedon avulla.
 • osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa.

Opintojaksossa käsitellään:

 • oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta.
 • oppimisen ja kehityksen kokonaisvaltaisuutta ja merkitystä kasvatuksen ja koulutuksen viitekehyksessä.
 • aivojen kehitystä ja muovautuvuutta sekä niiden riippuvuutta sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä.
 • kehitys- ja oppimisprosesseja toisiinsa läheisesti kietoutuvina tapahtumina.
 • vuorovaikutuksen dynamiikkaa sekä tieteellisesti että omaa toimintaa reflektoiden.
 • opettajan omaa toimintaa ja kehittymistä merkittävänä osana pedagogista vuorovaikutusta.
 • oivaltavaa oppimista ja motivaation rakentumista aktivoivien ja tutkivien työtapojen avulla.

Suomenkielisen kurssin kirjallisuus:

 • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
 • Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus (Soveltuvin osin)
 • Luentomateriaali ja ajankohtaiset verkkomateriaalit kokonaisuudessaan.

Kirjan: Lonka, K. Oivaltava oppiminen voi tarvittaessa korvata seuraavalla kirjallisuudella:

 • Aunola, K. & Salmela-Aro, K. (toim.) (2019). Motivaatio ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Lonka, K. (2018). Pnenomenal learning. Edita Publishing.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla 0-5.

Uudessa 1.8.2020 voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa opintojakson nimeksi vaihtuu Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan.

Orientaatiotehtävä, verkkotyöskentelyä ryhmässä, itsenäiset oppimistehtävät, kirjallisuus. Kurssi edellyttää osallistumista verkkotyöskentelyyn 4.5.-17.6. sekä itsenäistä ja aktiivista työskentelyä verkko-oppimisympäristössä.

Orientaatiotehtävän palautus Moodleen 3.5. mennessä. Verkkokeskustelujen ja verkkotyöskentelyn ryhmäjakoa varten kirjaudu Moodleen viimeistään 1.5.
Moodle avautuu 27.4.

Verkkotyöskentelyä, pikkutehtävien palautukset ja verkkokeskustelut pienryhmissä ajalla 4.5.-17.6.2020.

Teema 1: Oppimisen teoriat ja mekanismit
Teema 2: Oppimisen tunteet ja motivaatio
Teema 3: Oppimisen ohjaaminen, oppimisympäristöt ja vuorovaikutus
Teema 4: Oppimisen biologinen perusta

Lopputehtävän palautus 31.7. mennessä.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntien kasvatustieteen perusopintoja 25 op. Opintojakso kuuluu myös opettajan pedagogisiin opintoihin.