Kuva: Pixabay

Mitä näkemyksiä kasvatuspsykologia tuo oppimiseen?
Miten ihminen kehittyy, oppii, motivoituu ja on vuorovaikutuksessa?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, pedagogisia opintoja opiskeleville, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan

opiskelijalla

 • on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.
 • on perustiedot kehityksestä biologisena, psykologisena ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.
 • on perustiedot vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta.

opiskelija

 • osaa toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.
 • osaa reflektoida ja kehittää omaa toimintaansa oppimis- ja kehityspsykologisen tiedon avulla.
 • osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa.

Opintojaksossa käsitellään:

 • oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta.
 • oppimisen ja kehityksen kokonaisvaltaisuutta ja merkitystä kasvatuksen ja koulutuksen viitekehyksessä.
 • aivojen kehitystä ja muovautuvuutta sekä niiden riippuvuutta sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä.
 • kehitys- ja oppimisprosesseja toisiinsa läheisesti kietoutuvina tapahtumina.
 • vuorovaikutuksen dynamiikkaa sekä tieteellisesti että omaa toimintaa reflektoiden.
 • opettajan omaa toimintaa ja kehittymistä merkittävänä osana pedagogista vuorovaikutusta.
 • oivaltavaa oppimista ja motivaation rakentumista aktivoivien ja tutkivien työtapojen avulla.

Suomenkielisen kurssin kirjallisuus:

 • Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
 • Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus (Soveltuvin osin)
 • Luentomateriaali ja ajankohtaiset verkkomateriaalit kokonaisuudessaan.

Asteikolla 0-5.

Orientaatiotehtävä, verkkotyöskentelyä ryhmässä, itsenäiset oppimistehtävät, kirjallisuus.
Kurssi edellyttää osallistumista verkkotyöskentelyyn 29.10.-11.12. sekä itsenäistä ja aktiivista työskentelyä verkko-oppimisympäristössä.

Moodle avautuu 23.10.
Ennakkotehtävän palautus 28.10.

Verkkotyöskentelyä, pikkutehtävien palautukset ja verkkokeskustelut pienryhmissä ajalla 29.10.-11.12.

Teema 1: Oppimisen teoriat ja mekanismit 29.10.-8.11.
Teema 2: Oppimisen tunteet ja motivaatio 9.-19.11.
Teema 3: Oppimisen ohjaaminen, oppimisympäristöt ja vuorovaikutus 20.-30.11.
Teema 4: Oppimisen biologinen perusta 1.-11.12.

Lopputehtävän palautus 10.1.2021 mennessä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 23.10.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntien kasvatustieteen perusopintoja 25 op. Opintojakso kuuluu myös opettajan pedagogisiin opintoihin.

Opintojakso vastaa tutkintovaatimusten 2017-2020 jaksoa Oppimisen psykologia 5 op.