Kuva: Pixabay

Mitä näkemyksiä kasvatuspsykologia tuo oppimiseen?
Miten ihminen kehittyy, oppii, motivoituu ja on vuorovaikutuksessa?

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kurssin opintomaksu on 75 euroa.

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Kesäopinnot ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Lue lisää:

Avoin yliopisto varaa oikeuden muutoksiin tällä kurssisivulla.

Ilmoittautua voi ajalla 21.3.-26.4.21

Kuvaus

Opintojakso sopii luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, pedagogisia opintoja opiskeleville, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan

opiskelijalla

 • on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.
 • on perustiedot kehityksestä biologisena, psykologisena ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.
 • on perustiedot vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta.

opiskelija

 • osaa toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.
 • osaa reflektoida ja kehittää omaa toimintaansa oppimis- ja kehityspsykologisen tiedon avulla.
 • osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa.

Opintojaksossa käsitellään:

 • oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta.
 • oppimisen ja kehityksen kokonaisvaltaisuutta ja merkitystä kasvatuksen ja koulutuksen viitekehyksessä.
 • aivojen kehitystä ja muovautuvuutta sekä niiden riippuvuutta sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä.
 • kehitys- ja oppimisprosesseja toisiinsa läheisesti kietoutuvina tapahtumina.
 • vuorovaikutuksen dynamiikkaa sekä tieteellisesti että omaa toimintaa reflektoiden.
 • opettajan omaa toimintaa ja kehittymistä merkittävänä osana pedagogista vuorovaikutusta.
 • oivaltavaa oppimista ja motivaation rakentumista aktivoivien ja tutkivien työtapojen avulla.

Lonka, K. (2015). Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.
Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannus.
Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. (2016). Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-Kustannus (Soveltuvin osin)

Luentomateriaali ja ajankohtaiset verkkomateriaalit kokonaisuudessaan.

Asteikolla 0-5.

Kohderyhmä

Opintojakso sopii luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, pedagogisia opintoja opiskeleville, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.


Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntien kasvatustieteen perusopintoja 25 op. Opintojakso kuuluu myös opettajan pedagogisiin opintoihin.

Opintojakso vastaa tutkintovaatimusten 2017-2020 jaksoa Oppimisen psykologia 5 op.


Opintojaksossa käsitellään

 • oppimista kasvatuspsykologian ja oppimistutkimuksen näkökulmasta.
 • oppimisen ja kehityksen kokonaisvaltaisuutta ja merkitystä kasvatuksen ja koulutuksen viitekehyksessä.
 • aivojen kehitystä ja muovautuvuutta sekä niiden riippuvuutta sosiaalisista ja kulttuurisista tekijöistä.
 • kehitys- ja oppimisprosesseja toisiinsa läheisesti kietoutuvina tapahtumina.
 • vuorovaikutuksen dynamiikkaa sekä tieteellisesti että omaa toimintaa reflektoiden.
 • opettajan omaa toimintaa ja kehittymistä merkittävänä osana pedagogista vuorovaikutusta.
 • oivaltavaa oppimista ja motivaation rakentumista aktivoivien ja tutkivien työtapojen avulla.

Aikataulut

Kurssilla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 26.4.2021. Verkkokeskustelujen ja verkkotyöskentelyn ryhmäjakoa varten kirjaudu Moodleen viimeistään 29.4.

Linkin ja kurssiavaimen kurssin Moodleen saat kirjautumalla tälle kurssisivulle Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä.

Käyttäjätunnus tulee aktivoida ennen opintojen alkua. Lue lisää: Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Ennakkotehtävän palautus Moodleen 2.5. mennessä.

Verkkotyöskentelyä, oppimistehtävien palautukset ja verkkokeskustelut pienryhmissä ajalla 3.5.-24.6.2021.

Teema 1: Oppimisen ja kehityksen teoriat ja mekanismit 3.5.-16.5.
Teema 2: Tunteet ja motivaatio oppimisen ja kehityksen näkökulmista 17.5.-30.5.
Teema 3: Oppimisen ohjaaminen, oppimisympäristöt ja vuorovaikutus 31.5.-13.6.
Teema 4: Oppimisen biologinen perusta 14.6.-24.6.

Lopputehtävän palautus 31.7. mennessä.

Arviointi

Asteikolla 0-5
Lue lisää: Opintojen arviointi ja opintosuoritukset

Ennakkotehtävä, verkkotyöskentelyä ryhmässä, itsenäiset oppimistehtävät, kirjallisuus.

Kurssi edellyttää osallistumista verkkotyöskentelyyn 3.5.-24.6.21.

Opintojakso on osa luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntien kasvatustieteen perusopintoja 25 op. Opintojakso kuuluu myös opettajan pedagogisiin opintoihin.

Opintojakso vastaa tutkintovaatimusten 2017-2020 jaksoa Oppimisen psykologia 5 op.