Kuva: Uni Material Bank

Mitä on didaktiikka?
Mitä opetus-opiskelu-oppimisprosessi pitää sisällään?
Miten erilaiset oppijat oppivat?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

30 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen ensimmäisen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana,
  • ymmärtää opetus–opiskelu–oppimisprosessin,
  • ymmärtää opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaan koulutusalaansa,
  • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden ja eettisen luonteen.

Opintojaksolla käsitellään

  • opetuksen peruskäsitteitä, opetuksen teorian ja käytännön suhteita sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen.
  • opetuksen ja opiskelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia opetusta ja opiskelua teoreettisista ja opetussuunnitelmasta käsin tarkasteltuna
  • teoreettisia näkökulmia erilaisten oppijoiden opettamiseen, oppiaineksen eheyttämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön.
  • opiskelijan omia lähtökohtia ja käsityksiä oppimisesta niitä reflektoiden.
  • opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta analysoiden kenttätyöskentelyssä saatuja havaintoja.

Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot 8 t ja tentti, verkkoluentoja ei tallenneta.

Verkkoluentopäivät:
Ti 19.1.2021 klo 17–19
To 21.1.2021 klo 17-19
Ti 26.1.2021 klo 17-19

Ensimmäinen luentokerta on pakollinen.

Verkkotenttipäivät:
ti 9.2.2021 klo 17-19
la 10.4.2021 klo 9-11
ti 8.6.2021 klo 17-19

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!

Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 14 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 12.1.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.


Käytännön ohjeita opiskeluun

Opintojakso on osa luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntien mukaisia kasvatustieteen perusopintoja 25 op.