Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 18.9.2017
16:30 - 19:45
Ti 3.10.2017
16:30 - 19:45
Ti 10.10.2017
16:30 - 19:45
Pe 13.10.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson toteutus eriytyy eri opintosuunnissa. Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnilla on jaksosta omat toteutuksensa.

Opintojakso on osa luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntien mukaisia kasvatustieteen perusopintoja 25 op.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana,
  • ymmärtää opetus–opiskelu–oppimisprosessin,
  • ymmärtää opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaan koulutusalaansa,
  • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden ja eettisen luonteen.

Opintojaksolla käsitellään

  • opetuksen peruskäsitteitä, opetuksen teorian ja käytännön suhteita sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen.
  • opetuksen ja opiskelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia opetusta ja opiskelua teoreettisista ja opetussuunnitelmasta käsin tarkasteltuna
  • teoreettisia näkökulmia erilaisten oppijoiden opettamiseen, oppiaineksen eheyttämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön.
  • opiskelijan omia lähtökohtia ja käsityksiä oppimisesta niitä reflektoiden.
  • opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta analysoiden kenttätyöskentelyssä saatuja havaintoja.

Opettaja osoittaa ryhmässä käsiteltävät artikkelit.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Asteikolla hyväksytty-hylätty.

Ryhmäopetus 16 t, kouluhavainnoinnit sekä omatoimisia ryhmiä.

Ryhmä 2, opettaja Heidi Krzywacki

ma 18.9., ti 3.10., ti 10.10. ja pe 13.10.2018 klo 16.30-19.45