Kuva: Pixabay

Mitä on didaktiikka?
Mitä opetus-opiskelu-oppimisprosessi pitää sisällään?
Miten erilaiset oppijat oppivat?

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 eur. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson toteutus eriytyy eri opintosuunnissa. Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnilla on jaksosta omat toteutuksensa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana,
  • ymmärtää opetus–opiskelu–oppimisprosessin,
  • ymmärtää opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaan koulutusalaansa,
  • ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden ja eettisen luonteen.

Opintojaksolla käsitellään

  • opetuksen peruskäsitteitä, opetuksen teorian ja käytännön suhteita sekä johdatetaan itsenäisen pedagogisen ajattelun harjoittamiseen,
  • opetuksen ja opiskelun suunnittelua, toteutusta ja arviointia opetusta ja opiskelua teoreettisista ja opetussuunnitelmasta käsin tarkasteltuna,
  • teoreettisia näkökulmia erilaisten oppijoiden opettamiseen, oppiaineksen eheyttämiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön,
  • opiskelijan omia lähtökohtia ja käsityksiä oppimisesta niitä reflektoiden,
  • opetus–opiskelu–oppimisprosessin tavoitteisuutta ja vuorovaikutusta analysoiden kenttätyöskentelyssä saatuja havaintoja.

Karila, K., & Lipponen, L. (2013). Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

Asteikolla 0 - 5

Verkkoluennot, luentotallenteet, ryhmäwebinaarit, osallistuminen aktiivisesti ryhmätunteihin, oppimistehtävät

Verkkoluennot:
pe 18.9. klo 17-19.30
to 24.9. klo 17-19.30

Ryhmäwebinaarit:
ti 29.9. ja 6.10. klo 16.30-19.45

Verkkoluennoilla ja webinaareissa edellytetään 90 % läsnäoloa. Poissaoloista sovittava opettajan kanssa.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 14.9.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntien mukaisia kasvatustieteen perusopintoja 25 op.