Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Psykologian perusopinnot (25 op) sisältävät seuraavat opintojaksot: psykologian perusopintojen opintojaksoja voi suorittaa joko luentokursseina, verkkokursseina tai kirjatentteinä. Ilmoittaudu haluamaasi suoritustapaan:

Psykologian sanasto: http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/psykologia/avoinsanasto.htm