Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti. Pääset ilmoittautumaan opintojaksoille kohdasta Kuvaus (alla).

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Psykologian perusopinnot (25 op) sisältävät seuraavat opintojaksot: psykologian perusopintojen opintojaksoja voi suorittaa joko verkkokursseina tai kirjatentteinä.

Ilmoittaudu haluamaasi suoritustapaan:

  • AYPSYK-111 Johdatus neuropsykologiaan (5 op): suoritustapa joko: a) verkkokurssi (syksy 2020) TAI c) kirjatentti (syksy 2020).
  • AYPSYK-121 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan (5 op): suoritustapa joko: a) verkkokurssi (syksy 2020) TAI b) kirjatentti (syksy 2020).
  • AYPSYK-131 Johdatus kehityspsykologiaan (5 op): suoritustapa joko: a) verkokurssi (syksy 2020) TAI b) kirjatentti (kevät 2021).
  • AYPSYK-141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan (5 op): suoritustapa joko: a) (verkko)kurssi (kevät 2021) TAI b) kirjatentti (kevät 2021).
  • AYPSYK-181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin (5 op): suoritustapa joko:a) kurssi(verkkokurssi) (kevät 2021) TAI b) Kirjatentti ja kirjallinen tehtävä (kevät 2021).

Psykologian sanasto: http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/psykologia/avoinsanasto.htm