Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä Espoon työväenopistoon että Avoimeen yliopistoon.

Saat Espoon työväenopistosta ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätietoa Espoon työväenopiston omilta verkkosivuilta:

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä ja kuvata pääpiirteissään hermoston ja aivojen rakenteen ja mitä toimintoja aivojen eri osat säätelevät, määritellä neuropsykologian peruskäsitteeet, kuvata aivotutkimusmenetelmien pääperiaatteet, selittää kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen, muisti, kieli) taustalla olevia keskeisimpiä neuraalisia mekanismeja sekä arvioida psyykkisten toimintojen ja aivojen suhdetta koskevaa tutkimustietoa ja sen rajoituksia.

  • hermosolujen rakenne ja toiminta
  • hermoston rakenne, toiminta ja kehitys
  • aivotutkimusmenetelmien perusteet
  • pääpiirteet kognitiivisten toimintojen (havaitseminen, oppiminen, muisti, kieli) neuraalisesta perustasta
  • liiketoimintojen, vireystilan, tunteiden ja kehon sisäisten toimintojen säätelyn biologisia perusmekanismeja
  • Kalat, J.W. (2009) Biological Psychology (10. tai uudempi painos).

Asteikko 0-5.

Opinto-ohjelma.

Luennot, vapaaehtoiset tehtävät ja pikkutentit luentojen pohjalta
tai verkkotentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Jaksolla on käytössä verkkoympäristö Moodle. Moodle avautuu 18.1.2021 klo 10.00.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Ilmoittauduthan siis ajoissa Avoimeen yliopistoon, mielellään pari päivää ennen kurssin alkua.

Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).