Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e. Lisätietoja.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija muistaa ja ymmärtää

  • kognitiivisen psykologian peruskäsitteet
  • tiedonkäsittelyn yleisimmät lainalaisuudet
  • kognitiivisen psykologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät.
  • Havainto- ja tunnistusprosessit
  • Tarkkaavaisuus
  • Tieto- ja tapahtumamuisti
  • Työmuisti
  • Ajattelun perusdimensiot
  • Lisäksi vaihtuvia ajankohtaisia teemoja

Eysenc, M.W. (2011) Fundamentals of cognition, 2. tai uudempi painos., kokonaan ( 5 op).

Jos olet aiemmin suorittanut jakson Kogntiivinen psykologia (2,5 op) jakson, ja jos siirryt vanhoista psykologian tutkintovaatimuksista uusiin psykologian tutkintovaatimuksiin. Tenti tällöin Täydennystentti (2,5 op): kirjallisuus: Keith Stanovich (2011), Rationality and the reflective mind.

Merkitse tentti-ilmoittautumisen yhteydessä, että tentit Täydennystentin (2,5 op).

Asteikko 0-5.

Kirjatentit:

ke 29.11.2017 klo 17-20

la 20.1.2018 klo 9-12

ke 7.3.2018 klo 17-20

Muistathan ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).