Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
 • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä Espoon työväenopistoon että Avoimeen yliopistoon.

Saat Espoon työväenopistosta ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätietoa Espoon työväenopiston omilta verkkosivuilta:

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija muistaa ja ymmärtää

 • kognitiivisen psykologian peruskäsitteet
 • tiedonkäsittelyn yleisimmät lainalaisuudet
 • kognitiivisen psykologian keskeisimmät tutkimusmenetelmät.
 • Havainto- ja tunnistusprosessit
 • Tarkkaavaisuus
 • Tieto- ja tapahtumamuisti
 • Työmuisti
 • Ajattelun perusdimensiot
 • Lisäksi vaihtuvia ajankohtaisia teemoja

Eysenck, M.W. (2011) Fundamentals of cognition, luvut 1-5, 7, 10-11, (2. tai uudempi painos).

Täydentävä kirjallisuus:

Gervais, W. M. (2013). Perceiving minds and gods: How mind perception enables, constrains, and is triggered by belief in gods. Perspectives on Psychological Science, 8, 380–394.

Kelemen, D. (1999). Function, goals and intention: Children's teleological reasoning about objects. Trends in Cognitive Sciences, 3, 461-468.

Lewandowsky, S., & Oberauer, K. (2016). Motivated rejection of science. Current Directions in Psychological Science, 25, 217-222.

Pennycook, G., Cheyne, J. A., Barr, N., Koehler, D. J., & Fugelsang, J. A. (2015). On the reception and detection of pseudo-profound bullshit. Judgment and Decision Making, 10, 549-563.

Pennycook, G., Fugelsang, J. A., & Koehler, D. J. (2015). What makes us think? A three-stage dual-process model of analytic engagement. Cognitive Psychology, 80, 34-72. (Kokeiden metodi- ja tulosluvuista ei tule tenttikysymyksiä. Näitä ovat luvut 2.1, 2.2, 3.1, 3.2., 4.1. 4.2, 5.1. ja 5.2. Menetelmistä ja tuloksista on tentin kannalta riittävästi tietoa muissa luvuissa.)

Stanovich, K. E. (2016). The comprehensive assessment of rational thinking. Educational Psychologist, 51, 23-34.

Svedholm-Häkkinen, A., & Lindeman, M. (2016). Intuitive and deliberative empathizers and systemizers. Journal of Personality. Advance online publication.

Asteikko 0-5.

Luennot ja tentti, jossa tentitään myös kirjallisuutta

Opinto-ohjelma

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).