Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 23.1.2018
16:30 - 19:45
To 25.1.2018
16:30 - 19:45
Ti 30.1.2018
16:30 - 19:45
To 1.2.2018
16:30 - 19:45
Ti 6.2.2018
16:30 - 19:45
To 8.2.2018
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat
 • hallitsee kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita
 • hallitsee kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet.
 • tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen
 • osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan
 • osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina.
 • Kehitystä selittävien teorioiden vertailu ja soveltaminen yksilön kehitykseen
 • Kehityspsykologisten peruskäsitteiden soveltaminen yli elämänkaaren
 • Kehityksen biologiset perusteet
 • Kognitiivinen ja sosioemotionaalinen kehitys eri ikävaiheissa
 • Kehityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, normatiivinen kehitys ja transitiovaiheet, sekä ympäristön merkitys kehitystä muokkaavana tekijänä
 • Berger, K.S. (2011, 2015, 2017) The developing person through the life span, 8., 9. tai uudempi painos 10.: luvut: 1-4, 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-19, 21-22, 24-25 (ei Epilogue eikä Appendix).

Asteikolla 0-5.

Joko a) Luennot 24 t ja tentti, joss tentitään myös kirjallisuutta TAI b) Luennot 24 t ja kirjallinen tehtävä

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 23.1. klo 10.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen

Tenttipäivät:

ke 14.2.2018 klo 17-20

la 24.3.2018 9-12

la 5.5.2018 klo 9-12

Muistathan ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Tämä opintojakso sisältyy Psykoterapeuttiopintojen edellyttämien lisäopintojen (30 op) opintokokonaisuuteen.