Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 14.9.2017
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat
 • hallitsee kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita
 • hallitsee kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet.
 • tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen
 • osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan
 • osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina.
 • Kehitystä selittävien teorioiden vertailu ja soveltaminen yksilön kehitykseen
 • Kehityspsykologisten peruskäsitteiden soveltaminen yli elämänkaaren
 • Kehityksen biologiset perusteet
 • Kognitiivinen ja sosioemotionaalinen kehitys eri ikävaiheissa
 • Kehityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, normatiivinen kehitys ja transitiovaiheet, sekä ympäristön merkitys kehitystä muokkaavana tekijänä
 • Berger, K.S. (2011, 2015, 2017) The developing person through the life span, (8., 9. tai uudempi painos), luvut: 1-4, 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-19, 21-22, 24-25 (ei Epilogue eikä Appendix).

Asteikolla 0-5.

Luento 14.9. klo 16.30-19., paikka: yliopiston päärakennus sali 10.

Luennolle voi osallistua joko paikanpäällä salissa tai reaaliaikaisesti verkossa. Luento myös tallennetaan. Muu verkkokurssin työskentely tapahtuu verkossa, jonka suoritustapana: tehtäviä, referaatti, vertaiarviointi ja verkkotentti. Verkkokurssin kesto on noin kaksi kuukautta.

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) opintojen opiskelija: Jos olet suorittanut aiemmin Kehityspsykologia I ( 5 op) tai Johdatus kehityspsykologiaan ( 5 op) jakson, ja jakson suorituksesta ei ole yli 10 vuotta, voit tällöin jättää suorittamatta tämän jakson.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 14.9. Jakson kirja on aktiivisessa käytössä koko kurssin ajan.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkotenttipäivät: ke 1.11.2017 klo 17-20, ma 4.12.2017 klo 17-20, ma 29.12018 klo 17-20.

Verkotentit tentitään oman koneen ääressä.

Muistathan ilmoittautua verkkotenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tämä opintojakso sisältyy Psykoterapeuttiopintojen edellyttämien lisäopintojen (30 op) opintokokonaisuuteen.