Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Tämä verkkokurssi sisältyy Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen (30 op) opintokokonaisuuteen, joihin ilmoittaudutaan koko opintokokonaisuuteen. Tämän takia pelkästään tälle opintojaksolle ei voi ilmoittautua.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat
 • hallitsee kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita
 • hallitsee kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet.
 • tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen
 • osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan
 • osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina.
 • Kehitystä selittävien teorioiden vertailu ja soveltaminen yksilön kehitykseen
 • Kehityspsykologisten peruskäsitteiden soveltaminen yli elämänkaaren
 • Kehityksen biologiset perusteet
 • Kognitiivinen ja sosioemotionaalinen kehitys eri ikävaiheissa
 • Kehityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, normatiivinen kehitys ja transitiovaiheet, sekä ympäristön merkitys kehitystä muokkaavana tekijänä
 • Berger, K.S. (2011, 2015, 2017) The developing person through the life span, (8., 9. tai uudempi painos), luvut: 1-4, 6-7, 9-10, 12-13, 15-16, 18-19, 21-22, 24-25 (ei Epilogue eikä Appendix).

Asteikolla 0-5.

Verkkotehtäviä, esseet, vertaisarviointi ja verkkokeskusteluja.

Verkkokurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö -Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa 13.9.2018.

Jakson kirja on aktiivisessa käytössä koko verkkokurssin ajan. Opiskelija hankkii kirjan itsenäisesti.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.