Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Verkkokurssi sisältyy Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op). Yksittäiselle kurssille ei voi ilmoittautua

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Tämä verkkokurssi sisältyy Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op), johon ilmoittaudutaan koko opintokokonaisuuteen (30 op). Ainoastaan tälle verkkokurssille ei voi ilmoittautua.

Kuvaus

Tämä verkkokurssi sisältyy Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op), joihin ilmoittaudutaan koko opintokokonaisuuteen (30 op). Ainoastaan tälle verkkokurssille ei voi ilmoittautua.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat
 • hallitsee kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita
 • hallitsee kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet.
 • tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen
 • osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan
 • osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina.
 • Kehitystä selittävien teorioiden vertailu ja soveltaminen yksilön kehitykseen
 • Kehityspsykologisten peruskäsitteiden soveltaminen yli elämänkaaren
 • Kehityksen biologiset perusteet
 • Kognitiivinen ja sosioemotionaalinen kehitys eri ikävaiheissa
 • Kehityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, normatiivinen kehitys ja transitiovaiheet, sekä ympäristön merkitys kehitystä muokkaavana tekijänä

Lifespan Development: Lives in Context 2nd Edition, by Tara L. Kuther. SAGE Publisher.

Asteikolla 0-5.

Verkkotehtäviä, esseet, vertaisarviointi ja verkkokeskusteluja.

Verkkokurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö -Moodle, joka avautuu 9.9.2019.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

HUOM! Verkkokurssin kirja on aktiivisessa käytössä koko verkkokurssin ajan.

Jos olet suorittanut aiemmin Johdatus kehitypsykologiaan (5 op) jakson, voit jättää osallistumatta tälle verkkokursille.


Tämä verkkokurssi sisältyy Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op).