Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat, kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita ja kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet sekä tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen, osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan sekä osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina.

  • Kehitystä selittävien teorioiden vertailu ja soveltaminen yksilön kehitykseen
  • Kehityspsykologisten peruskäsitteiden soveltaminen yli elämänkaaren
  • Kehityksen biologiset perusteet
  • Kognitiivinen ja sosioemotionaalinen kehitys eri ikävaiheissa
  • Kehityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, normatiivinen kehitys ja transitiovaiheet, sekä ympäristön merkitys kehitystä muokkaavana tekijänä

Kuther, Tara L. Lifespan Development: Lives in Context 2nd Edition. SAGE Publisher.

Asteikolla 0-5.

Kurssi on mahdollista suorittaa joustavalla aikataululla 30.11.2020-31.3.2021 välisenä aikana.

Opetus koostuu luentonauhotteista, artikkeleista sekä kirjallisista tehtävistä ja verkkotentistä. Tehtävät voi palauttaa joustavalla aikataululla ja verkkotentit järjestetään kerran kuukaudessa tammikuusta alkaen. Lisätietoja kurssin Moodlesta.

Verkkotentit:

  • La 16.1.2021, klo 17-19
  • Ma 22.2.2021, klo 17-19
  • Ke 24.3.2021, klo 17-19
  • To 29.4.2021, klo 17-19

Tentteihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

HUOM! Jakson kirja on aktiivisessa käytössä koko kurssin ajan.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso kuuluu psykologian perusopintoihin (25 op).