Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on tarkoitettu Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen (30 op) ryhmälle.

Jos olet aloittanut psykologian aineopinnot tai psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op) aiemmin, ja haluat täydentää opintojasi. Ota tällöin yhteyttä oheisella lomakkeella: Yhteydenottolomake

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa

Kuvaus

Opintojakso sisältyy Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin 30 op, johon ilmoittaudutaan opintokokonaisuuteen. Pelkästään tälle verkkokurssille ei voi ilmoittautua.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat, kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita ja kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet sekä tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen, osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan sekä osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina.

  • Kehitystä selittävien teorioiden vertailu ja soveltaminen yksilön kehitykseen
  • Kehityspsykologisten peruskäsitteiden soveltaminen yli elämänkaaren
  • Kehityksen biologiset perusteet
  • Kognitiivinen ja sosioemotionaalinen kehitys eri ikävaiheissa
  • Kehityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, normatiivinen kehitys ja transitiovaiheet, sekä ympäristön merkitys kehitystä muokkaavana tekijänä

Lifespan Development: Lives in Context 2nd Edition, by Tara L. Kuther. SAGE Publisher.

Asteikolla 0-5.

Verkkotehtäviä, esseet, vertaisarviointi ja verkkokeskusteluja.

Verkkokurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö-Moodle, joka avautuu 23.9.2020.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

HUOM! Verkkokurssin opinto-ohjelmassa mainittu kirja on aktiivisessa käytössä koko verkkokurssin ajan.