Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 75 e. Lisätietoja.

Opintojakso sisältyy Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op), johon ilmoittaudutaan opintokokonaisuuteen 30 op.

Opintojaan täydentävälle opiskelijalle:

Jos olet aloittanut aiemmmin Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op), ja haluat täydentää puuttuvia opintojaksoja, ota tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen 30 op ryhmä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kehityspsykologian peruskäsitteet sekä kehitystä selittävät teoriat, kehityksen eri osa-alueet ja ymmärtää niiden keskinäisiä suhteita ja kunkin ikävaiheen tärkeimmät kehitykselliset tehtävät ja haasteet sekä tunnistaa kehitykseen vaikuttavia sekä yksilöön että ympäristöön liittyviä tekijöitä, sekä ymmärtää niiden välisen monimuotoisen vuorovaikutuksen, osaa käyttää kehityspsykologisen tutkimuksen ja teorioiden olennaisia peruskäsitteitä kehityspsykologisessa ajattelussaan sekä osaa tarkastella kehityspsykologisia teorioita ja ilmiöitä kriittisesti yksilön psykologisen kehityksen selittäjinä ja ennustajina.

  • Kehitystä selittävien teorioiden vertailu ja soveltaminen yksilön kehitykseen
  • Kehityspsykologisten peruskäsitteiden soveltaminen yli elämänkaaren
  • Kehityksen biologiset perusteet
  • Kognitiivinen ja sosioemotionaalinen kehitys eri ikävaiheissa
  • Kehityksen jatkuvuus, yksilölliset erot, normatiivinen kehitys ja transitiovaiheet, sekä ympäristön merkitys kehitystä muokkaavana tekijänä

Lifespan Development: Lives in Context 2nd Edition, by Tara L. Kuther. SAGE Publisher.

Asteikolla 0-5.

Verkkotentit:

4.11.2020 klo 17-20, tentti järjestetään verkkotenttinä Moodlessa.

10.12.2020 klo 17-20: tentti järjestetään verkkotenttinä Moodlessa.

21.1.2021 klo 17-20: tentti järjestetään verkkotenttinä Moodlessa.

Verkkotentteihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

  • Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.