Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kirjatentti, kesä 2020 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 22.6.2020 - 21.10.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, syksy 2020, Espoon työväenopisto 5 Cr Kurssi 22.9.2020 - 8.10.2020 Espoo Omnia, Espoon työväenopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kesä 2020 5 Cr Verkkokurssi 2.6.2020 - 16.6.2020 Etäopinnot Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kevät 2020 5 Cr Kurssi 13.2.2020 - 5.3.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kirjatentti, kevät 2020 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 12.2.2020 - 27.5.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan ( 5 op), kevät 2020 5 Cr Verkkokurssi 11.2.2020 - 24.3.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, syksy 2019, Espoon työväenopisto 5 Cr Kurssi 24.9.2019 - 10.10.2019 Espoo Omnia, Espoon työväenopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kirjatentti, kesä 2019 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 26.6.2019 - 25.9.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kesä 2019 5 Cr Kurssi 4.6.2019 - 18.6.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kevät 2019 5 Cr Kurssi 28.2.2019 - 19.3.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kevät 2019 5 Cr Verkkokurssi 26.2.2019 - 7.5.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kirjatentti, kevät 2019 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 13.2.2019 - 22.5.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, syksy 2018, Espoon työväenopisto 5 Cr Kurssi 25.9.2018 - 10.10.2018 Espoo Omnia koulutus, Espoon Työväenopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kesä 2018 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 29.8.2018 - 7.11.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, kirjatentti 5 Cr Kirjallisuuskuulustelu 28.3.2018 - 30.5.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 Cr Kurssi 26.2.2018 - 15.3.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, verkkokurssi, kevät 2018 5 Cr Verkkokurssi 5.2.2018 - 24.4.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan, syksy 2017, Espoon työväenopisto 5 Cr Kurssi 12.9.2017 - 28.9.2017 Espoo Omnia koulutus, Espoon Työväenopisto

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee differentiaalipsykologian historiallisen kehityskaaren
 • tunnistaa perinnöllisyyden ja muiden biologisten tekijöiden merkityksen käyttäytymisen yksilöllisissä eroissa
 • hallitsee keskeiset persoonallisuuden teoriat
 • ymmärtää persoonallisuuden merkityksen ihmisen kehityksessä ja elämänkaaressa
 • tietää persoonallisuuden arviointimenetelmiä ja tuntee persoonallisuuden arvioinnin käyttöaloja
 • ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnille
 • osaa hakea ja analysoida persoonallisuuden, psykososiaalisten tekijöiden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä tutkivaa kirjallisuutta,
 • ja arvioida niitä kriittisesti tietää hyvinvoinnin, terveyden ja persoonallisuuden mittaamisen keskeiset haasteet.

Sisältö

 • Persoonallisuuden biologinen perusta
 • Persoonallisuus elämänkulussa
 • Persoonallisuusteoriat ja käsitteet: vertailu ja tiedon soveltamien
 • Differentiaalipsykologia ja sen merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle elämänkaaren aikana
 • Persoonallisuuden arviointi
 • Älykkyyden teoriat ja mittaaminen

Oppimateriaali

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0-5.

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).