Kuva: Pixabay (CC0 Creative Commons)

Jakson ajanjohdat ja paikat löytyvät Kuvaus-kentästä.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee differentiaalipsykologian historiallisen kehityskaaren
 • tunnistaa perinnöllisyyden ja muiden biologisten tekijöiden merkityksen käyttäytymisen yksilöllisissä eroissa
 • hallitsee keskeiset persoonallisuuden teoriat
 • ymmärtää persoonallisuuden merkityksen ihmisen kehityksessä ja elämänkaaressa
 • tietää persoonallisuuden arviointimenetelmiä ja tuntee persoonallisuuden arvioinnin käyttöaloja
 • ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnille
 • osaa hakea ja analysoida persoonallisuuden, psykososiaalisten tekijöiden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä tutkivaa kirjallisuutta,
 • ja arvioida niitä kriittisesti tietää hyvinvoinnin, terveyden ja persoonallisuuden mittaamisen keskeiset haasteet.
 • Persoonallisuuden biologinen perusta
 • Persoonallisuus elämänkulussa
 • Persoonallisuusteoriat ja käsitteet: vertailu ja tiedon soveltamien
 • Differentiaalipsykologia ja sen merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle elämänkaaren aikana
 • Persoonallisuuden arviointi
 • Älykkyyden teoriat ja mittaaminen
 • Maltby J., Day L., Macaskill A. (2013) Personality, individual differences and intelligence. 3. painos. Osat I & II (luvut 1–16), jos käytät teoksen 4. painosta, tenttiin on luettava sivut 557-571 luvusta 20 (Chapter 20). Muutoin 4. painoksesta luetaan luvut 1-15 (Chapters 1-15). (Chapter 20). Muutoin 4. painoksesta, luvut 1-15 (Chapters 1-15). Jaetut opetusmateriaalit

Asteikolla 0-5.

Pienryhmätapaamiset ja laaja kirjallinen tehtävä

to 28.2.2019 klo 17-18.30 paikka: K108, Minerva (Siltavuorenpenger 5 A)

ti 19.3.2019 klo 17-19.45, paikka: K108, Minerva (Siltavuorenpenger 5 A)

Jakson verkkoympäristö -Moodle avautuu 21.2.2019.

Jakson ryhmä on pienryhmä. Jaksolla tehtävä kirjallisen tehtävän laajuus on noin 15 sivua. Kirjallisen tehtävän palautus 5.4.2019 mennessä jakson verkkoympäristö-Moodleen.

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).