Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä Espoon työväenopistoon että Avoimeen yliopistoon.

Saat Espoon työväenopistosta ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätietoa Espoon työväenopiston omilta verkkosivuilta:

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee differentiaalipsykologian historiallisen kehityskaaren, tunnistaa perinnöllisyyden ja muiden biologisten tekijöiden merkityksen käyttäytymisen yksilöllisissä eroissa, hallitsee keskeiset persoonallisuuden teoriat, ymmärtää persoonallisuuden merkityksen ihmisen kehityksessä ja elämänkaaressa, tietää persoonallisuuden arviointimenetelmiä ja tuntee persoonallisuuden arvioinnin käyttöaloja, ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnille, osaa hakea ja analysoida persoonallisuuden, psykososiaalisten tekijöiden ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä tutkivaa kirjallisuutta, sekä arvioida niitä kriittisesti tietää hyvinvoinnin, terveyden ja persoonallisuuden mittaamisen keskeiset haasteet.

  • Persoonallisuuden biologinen perusta
  • Persoonallisuus elämänkulussa
  • Persoonallisuusteoriat ja käsitteet: vertailu ja tiedon soveltamien
  • Differentiaalipsykologia ja sen merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle elämänkaaren aikana
  • Persoonallisuuden arviointi
  • Älykkyyden teoriat ja mittaaminen
  • Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature. 2017. David Buss, Andreas Wismeijer, John Song & Randy Larsen. McGraw-Hill Inc., US. 2nd edition, sivut 1-462.
  • Luennoilla käsitelty materiaali ja artikkelit (ilmoitetaan kurssilla).

Asteikolla 0-5.

Opinto-ohjelma.

Verkkokurssi

Jaksolla on käytössä verkkoympäristö Moodle. Moodle avautuu 22.9.2020.

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).