Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kirjallinen tehtävä palautetaan kirjatentin yhteydessä.

Ilmoittaudu

Tehtävät

Kirjallisen tehtävän ohje

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e. Lisätietoja.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät
  • osaa soveltaa tutkimuskäsitteitä tutkimuksen analysoinnissa
  • osaa arvioida tieteellisen tutkimuksen pätevyyttä
  • tuntee tutkimusetiikan periaatteet.
  • Kokeellisen tutkimusasetelmat
  • Korrelatiiviset menetelmät (havainnointi, kyselymenetelmät)
  • Laadulliset menetelmät
  • Tutkimuksen etiikka
  • Stanowitch, K. E. (2004) How to think straight about psychology, 7. tai uudempi painos
  • Cozby, P. E. (2004) Methods in Behavioral Research, 8. tai uudempi painos

Asteikolla 0-5.

Kirjatentti ja kirjallinen tehtävä

Kirjatentit:

ke 16.5.2018 klo 17-20

La 25.8.2018 klo 9-12

La 6.10.2018 klo 9-12

Kirjallinen tehtävä palautetaan tentin yhteydessä.

Muistathan ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).