Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

 • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
 • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta 30,00 euroa (maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa).

Katso tarkemmat tiedot maksusta ja ilmoittautumisohjeet sekä maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Omnia koulutus, Espoon työväenopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta.

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät
 • osaa soveltaa tutkimuskäsitteitä tutkimuksen analysoinnissa
 • osaa arvioida tieteellisen tutkimuksen pätevyyttä
 • tuntee tutkimusetiikan periaatteet.
 • Kokeellisen tutkimusasetelmat
 • Korrelatiiviset menetelmät (havainnointi, kyselymenetelmät)
 • Laadulliset menetelmät
 • Tutkimuksen etiikka
 • Stanowitch, K. E. (2004) How to think straight about psychology, 7. tai uudempi painos
 • Cozby, P. E. (2004) Methods in Behavioral Research, 8. tai uudempi painos

Asteikolla 0-5.

Katos tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).