Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
 • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä Espoon työväenopistoon että Avoimeen yliopistoon.

Saat Espoon työväenopistosta ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätietoa Espoon työväenopiston omilta verkkosivuilta:

Kuvaus

Opintojakso soveltuu kaikille psykologiasta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät
 • osaa soveltaa tutkimuskäsitteitä tutkimuksen analysoinnissa
 • osaa arvioida tieteellisen tutkimuksen pätevyyttä
 • tuntee tutkimusetiikan periaatteet.
 • Kokeellisen tutkimusasetelmat
 • Korrelatiiviset menetelmät (havainnointi, kyselymenetelmät)
 • Laadulliset menetelmät
 • Tutkimuksen etiikka
 • Stanowitch, K. E. (2004) How to think straight about psychology, 7. tai uudempi painos
 • Cozby, P. E. (2004) Methods in Behavioral Research, 8. tai uudempi painos

Asteikolla 0-5.

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op).