Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Alkukuulustelu on maksuton.

Alkukuulustelun perusteella psykologian aineopintoihin paikan saaneiden opiskelijoiden opintomaksu on 525 e. Opintomaksun voi maksaa kahdessa tai yhdessä erässä. Aineopintoihin valituille tullaan lähettämään lisätietoa sähköpostitse. Lisätietoja.

Kuvaus

Psykologian aineopintojen (35 op) alkukuulustelu järjestetään:

  • La 16.9.2017 klo 9-12, tentaattori: Dos. Juhani Ihanus
  • Alkukuulustelukirja: Lönnqvist, 11. painos, Psykiatria, luvut 1-5 (kirjan sivut 18-220). Alkukuulustelu perustuu kirjan 11. painokseen. Kirjan 12. painosta ei voi käyttää alkukuulustelussa.
  • Tenttipaikka: Yliopiston päärakennus, sali 13, Fabianinkatu 33.

Edeltävät opinnot:

Aineopintojen alkukuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on hyvin tiedoin suoritettu Psykologian (20 ov) opintokokonaisuus tai vähintään arvosanalla 3 suoritetut Psykologian perusopinnot (25 op). Aineopintojen alkukuulustelu on karsiva.

Jos psykologian perusopinnot ovat yli 10 vuotta vanhat, on niitä täydennettävä ennen alkukuulusteluun osallistumista. Ota tässä tapauksessa yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan. Jos olet suorittanut psykologian perusopinnot muun kuin Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti, ota myös tällöin yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan.


Psykologian aineopinnot (35 op) sisältävät seuraavat opintojaksot:

  • PS225 Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia (5 op): suoritustapa: joko a) luennot ja tentti TAI b) kirjatentti, kevät 2018
  • PS241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia (5 op): suoritustapa: joko a) luennot ja tentti TAI b) kirjatentti

Opintojaksojen tarkat tiedot löytyvät opintojaksojen kohdalta.