Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Alkukuulustelu on maksuton.

Alkukuulustelun perusteella psykologian aineopintoihin (35 op) paikan saaneiden opiskelijoiden opintomaksu on 525 e. Opintomaksun voi maksaa kahdessa tai yhdessä erässä. Aineopintoihin valituille tullaan lähettämään lisätietoa sähköpostitse. Lisätietoja.

Kuvaus

Psykologian aineopintojen (35 op) alkukuulustelu järjestetään:

  • La 22.9.2018 klo 9-12, tentaattori: Dos. Juhani Ihanus
  • Alkukuulustelukirja: Lönnqvist, 12. painos, Psykiatria, luvut 1-5 (kirjan sivut 18-220). Kirjan 11. painosta ei voi käyttää alkukuulustelussa.
  • Tenttipaikka: Tarkista tenttipaikka linkistä https://www.avoin.helsinki.fi/palvelut/tenttipaikat.aspx

Edeltävät opinnot:

Aineopintojen alkukuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on hyvin tiedoin suoritettu Psykologian (20 ov) opintokokonaisuus tai vähintään arvosanalla 3 suoritetut Psykologian perusopinnot (25 op). Aineopintojen alkukuulustelu on karsiva.

Jos olet suorittanut psykologian perusopinnot muun kuin Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti, ota tällöin yhteyttä.


Psykologian aineopinnot (35 op) sisältävät seuraavat opintojaksot:

  • PS221 Havaintopsykologian perusteet (5 op), syksy 2018: suoritustapa: a) luennot 24 t ja tentti TAI suoritustapa b) kirjatentti
  • PS225 Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia (5 op), kevät 2019: suoritustapa: a) luennot ja tentti. Jaksolla ei ole toisena suoritusvaihtoehtona kirjatenttiä
  • PS241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia (5 op), kevät 2019: suoritustapa: joko a) luennot ja tentti TAI b) kirjatentti
  • PS211 Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykolgia (5 op), syksy 2019: suoritustapa: luennot, tehtävä ja tentti. Jaksolla ei ole toisena suoritusvaihtoehtona kirjatenttiä.

Opintojaksojen tarkat tiedot löytyvät opintojaksojen kohdalta.