Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Alkukuulustelu on maksuton.

Alkukuulustelun perusteella psykologian aineopintoihin (35 op) paikan saaneiden opiskelijoiden opintomaksu on 525 e. Opintomaksun voi maksaa erissä. Aineopintoihin valituille opiskelijoille tullaan lähettämään lisätietoa sähköpostitse. Lisätietoja.

Kuvaus

Psykologian aineopintojen (35 op) alkukuulustelu järjestetään:

Edeltävät opinnot:

Aineopintojen alkukuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on hyvin tiedoin suoritettu Psykologian perusopinnot (25 op). Aineopintojen alkukuulustelu on karsiva.

Jos olet suorittanut psykologian perusopinnot muun kuin Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti, ota tällöin yhteyttä.


Psykologian aineopinnot (35 op) sisältävät seuraavat opintojaksot:

  • PS251 Kliininen psykologia (10 op), syksy 2019: suoritustapa: luennot ja tentti Tällä opintojaksolla ei ole toisena suoritusvaihtoehtona kirjatenttiä.
  • PS225 Kognitiivisen psykologian nykysuuntauksia (5 op), kevät 2020: suoritustapa: a) luennot ja tentti. Jaksolla ei ole toisena suoritusvaihtoehtona kirjatenttiä.
  • PS241 Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia (5 op), kevät 2020: suoritustapa: joko a) verkkokurssi TAI b) kirjatentti
  • PS212 Kognitiivinen neurotiede (5 op): suoritustapa: verkkokurssi (ilmoittautuminen kurssille alkaa 10.7.2020)

Opintojaksojen tarkat tiedot löytyvät opintojaksojen kohdalta.