Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Alkukuulustelu on maksuton.

Alkukuulustelun perusteella psykologian aineopintoihin (35 op) paikan saaneiden opiskelijoiden opintomaksu on koko opinnoista 525 e. Opintomaksun voi maksaa erissä. Aineopintoihin valituille opiskelijoille tullaan lähettämään lisätietoa sähköpostitse.

Kuvaus

Psykologian aineopinnoissa järjestetään alkukuulustelu, jonka perusteella opintoihin valitaan enintään 50 opiskelijaa.

Edeltävät opinnot:

Aineopintojen alkukuulusteluun osallistumisen edellytyksenä on hyvin tiedoin suoritettu Psykologian perusopinnot (25 op). Aineopintojen alkukuulustelu on karsiva. Jos olet suorittanut psykologian perusopinnot muun kuin Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti, ota tällöin yhteyttä.


Psykologian aineopinnot (35 op) sisältävät seuraavat opintojaksot:

  • Aypsyk-221 Havaintopsykologian perusteet (5 op), syksy 2020: suoritustapa: a) verkkokurssi TAI b) verkossa: kirjatentti
  • Aypsyk-232 Kehityspsykopatologian perusteet (5 op), kevät 2021: suoritustapa: a) luentoryhmät (verkkoryhmiä) ja oppimispäiväkirja ja verkkotehtäviä ja verkkotyöskentelyä (luentoryhmissä rajattu opiskelijamäärä) TAI b)verkkotentti: kirjatentti
  • Aypsyk-221 Tarkkaavaisuus, muisti ja implisiittinen oppiminen (5 op), kevät 2021: suoritustapa: a) Verkkokurssi: luennot ja tentti Jaksolla ei ole toisena suoritusvaihtoehtona kirjatenttiä
  • Aypsyk-212 Kognitiivinen neurotiede (5 op), syksy2021:verkkokurssi: luennot ja tentti Tällä jaksolla ei ole toisena suoritusvaihtoehtna kirjatenttiä.

Varaamme oikeuden muutoksiin.