Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

PSYK-111 Johdatus neuropsykologiaan tai vastaava osaaminen. Jaksolla ei vaadita psykologian aineopintojen alkukuulusteluun osallistumista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kognitiivisen neurotieteen perusteita, tuntee kognitiivisen neurotieteen keskeisiä tutkimuskohteita, hallitsee tärkeimpien ihmisaivojen tutkimusmenetelmien perusperiaatteita sek' osaa arvioida aivotutkimusmenetelmien soveltuvuutta tutkimusongelmien ratkaisemisessa, osaa suhteuttaa kognitiivisen neurotieteen tutkimustuloksia neurologisiin häiriöihin ja osaa arvioida aivotutkimuksen tulosten rajoituksia ihmismielen toiminnan selittämisessä.

  • kognitiivisen neurotieteen keskeiset tutkimusmenetelmät
  • kognitiivisen neurotieteen tutkimusalueet, mm. havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, toiminnanohjaukseen, muistiin ja oppimiseen sekä kielellisiin toimintoihin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvä aivotoiminta
  • The student’s guide to cognitive neuroscience. 2015. Ward J. 3. painos.
  • Opiskelijoille mahdollisesti jaetut artikkelit.

Verkko-opetus koostuu verkkoluennoista, tehtävistä ja monivalintatenteistä.

Verkkoluennot: Ma 24.8., ti 1.9., 15.9., 29.9., 27.10., 10.11. ja 24.11. klo 17-19.30, palaute/koonti ke 2.12.2020 klo 17. Luennot tallennetaan. Tarkemmmat tiedot kurssin Moodlessa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö -Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tälle opintojaksolla ei vaadita psykologian aineopintojen alkukuulusteluun perusteella saatua paikkaa psykologian aineopintoihin Avoimeen yliopistoon.

Opintojakso kuuluu psykologian aineopintoihin (35 op). Kognitiivinen neurotiede 5 op jakso vastaa Kognitiivinen neurotiede ja kliininen neuropsykolgia ( 5 op) jaksoa aiemmssa opetussuunnitelmassa.