Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e. Lisätietoja.

Opintojakso on tarkoitettu psykologian aineopintojen alkukuulustelun perusteella valituille opiskelijoille. Jos olet aloittanut aiemmin psykologian aineopinnot, voit täydentää puuttuvia opintoja. Ota tällöin yhteyttä lomakkeen kautta.

Kuvaus

Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on yleiskäsitys havaintoprosesseista. Opiskelija tietää

  • miten aistit toimivat
  • mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten yhdenmukaiset havainnot ovat fysikaalisen maailman kanssa
  • miten havaitsemista tutkitaan.
  • Havaitsemisen määrittely
  • Havaitsemisen tutkimusmenetelmät
  • Eri aistijärjestelmien toiminnalliset ja hermostolliset perusteet
  • Havaintojen jäsentyminen ja tunnistamisprosessit eri aisteilla
  • Objektien, tilan ja toiminnan havaitseminen eri aisteilla

Wolfe J.M., Kluender K.R., Levi D.M., Bartoshuk L.M., Herz R.S., Klatzky R.L., Lederman S.J. & Merfeld D. M. (2015), Sensation & perception, 4. painos. Kirja luetaan kokonaan.

Arvitointiasteikko on 0-5.

Tenttipäivät

la 15.12.2018 klo 9-12

ke 27.2.2019 klo 17-20

ke 27.3.2019 klo 17-20

Muistathan ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat