Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

La 21.3. tenttiä ei järjestetä lähitenttinä. Tentti järjestetään verkkotenttinä tämän kurssin Moodlessa la 21.3.2020 klo 9-12.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 7.11.2019
16:30 - 19:00
Ti 12.11.2019
16:30 - 19:00
To 14.11.2019
16:30 - 19:00
Ti 19.11.2019
16:30 - 19:00
To 21.11.2019
16:30 - 19:00
Ti 26.11.2019
16:30 - 19:00
To 28.11.2019
16:30 - 19:00
Ti 3.12.2019
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e. Lisätietoja.

Opintojakso on tarkoitettu psykologian aineopintojen alkukuulustelun perusteella valituille opiskelijoille.

Jos olet täydentämässä aineopintoja: ota tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Kuvaus

Psykologian aineopintojen (35 op) opiskelijat.

Suoritettuaan opintojakson opiskelijalla on yleiskäsitys havaintoprosesseista. Opiskelija tietää

  • miten aistit toimivat
  • mitkä tekijät vaikuttavat siihen, miten yhdenmukaiset havainnot ovat fysikaalisen maailman kanssa
  • miten havaitsemista tutkitaan.
  • Havaitsemisen määrittely
  • Havaitsemisen tutkimusmenetelmät
  • Eri aistijärjestelmien toiminnalliset ja hermostolliset perusteet
  • Havaintojen jäsentyminen ja tunnistamisprosessit eri aisteilla
  • Objektien, tilan ja toiminnan havaitseminen eri aisteilla
  • Wolfe J.M., Kluender K.R., Levi D.M., Bartoshuk L.M., Herz R.S., Klatzky R.L., Lederman S.J. & Merfeld D. M. (2015). Sensation & perception, 4. painos luvut 1-6, 9-11, 13
  • Hämäläinen H., Laine M., Aaltonen O., Revonsuo A. (toim.) (2006). Mieli ja aivot: kognitiivisen neurotieteen oppikirja, luku Moniaistinen havaitseminen

Asteikko 0-5

Luennot ja tentti, jossa tentitään myös kirjallisuutta

Tenttipäivät: jaksolla järjestetään verkkotentti myös 5.5.2020

Ke 18.12.2019 klo 17-20

Ke 29.1.2020 klo 17-20

Tenttiä 21.3. ei järjestetä lähitenttinä. Tentti järjestetään verkkotenttinä tämän kurssin Moodlessa: La 21.3.2020 klo 9-10.30.

Ti 5.5.2020 klo 17-18.30 verkkotentti tämän jakson moodlessa.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Opintojakso kuuluu psykologian aineopintoihin (35 op).