Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakso on tarkoitettu psykologian aineopintojen alkukuulustelun perusteella valituille opiskelijoille.

Jos olet aloittanut aiemmin psykologian aineopinnot, ja täydennät kekeneräisiä aineopintojasi. Otathan tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

Kuvaus

Opintojakso sisältyy psykologian aineopintoihin.

Suoritettuaan opintojakson

  • opiskelijalla on tuoreeseen tutkimustietoon perustuva kokonaisvaltainen kuva keskeisimmistä kognitiivisista toiminnoista,
  • opiskelija ymmärtää miten eri aspektit ihmisen käyttäytymisessä heijastavat eri kognitiivisten järjestelmien (kuten työmuisti tai toiminnansuunnittelujärjestelmä) toimintoja,
  • opiskelija hahmottaa keskeisimmät kognitiivisen psykologian teemat niiden empiirisessä, teoreettisessa ja historiallisessa kontekstissa,
  • opiskelija ymmärtää, miten erilaisia tutkimusmenetelmiä, jotka on perinteisesti yhdistetty kognitiiviseen psykologiaan (esim. behavioraaliset kokeet), pystytään hyödyntämään optimaalisesti – usein yhdessä neurotieteellisten menetelmien kanssa (esim. TMS) - ja saavuttamaan siten kokonaisvaltainen käsitys aivojen kognitiivisista toiminnoista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymiseen.
  • Kognitiivisen psykologian tuoreimpia nykysuuntauksia niiden historiallisessa kontekstissa
  • Kurssin tarkka sisältö päivittyy sen mukaan mitä aiheita kulloisellakin hetkellä on kognitiivisen psykologian tutkimuksen fokuksessa. Aiheet liittyvät sellaisiin kognitiivisen psykologian kattokäsitteisiin kuten ajattelu, tietoisuus, toiminnanohjaus, semanttiset verkostot, työmuisti, mielikuvat ja havainto-oppiminen.

Eysenck, M.W. & Keane, M.T. Cognitive Psychology: A Student's Handbook (6. tai 7. painos, luvut 8-16)

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Arviointiasteikko on 0-5.

Kirjatentit HUOM! Kolmas tentti järjestetään 15.9.

La 14.4.2018 klo 9-12

La 19.5.2018 klo 9-12

La 15.9.2018 klo 9-12

Muistathan ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat