Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Jakson tentit järjestetään verkkotentteinä tämä kurssin Moodlessa.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 25.2.2020
17:00 - 19:30
Ti 3.3.2020
17:00 - 19:30
Ma 9.3.2020
17:00 - 19:30
Ke 11.3.2020
17:00 - 19:30
Ma 16.3.2020
17:00 - 19:30
Ma 30.3.2020
17:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e. Lisätietoja.

Opintojakso on tarkoitettu psykologian aineopintojen alkukuulustelun perusteella valituille opiskelijoille.

Jos olet täydentämässä aineopintoja: ota tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Kuvaus

Opintojakso sisältyy psykologian aineopintoihin.

Suoritettuaan opintojakson

  • opiskelijalla on tuoreeseen tutkimustietoon perustuva kokonaisvaltainen kuva keskeisimmistä kognitiivisista toiminnoista,
  • opiskelija ymmärtää miten eri aspektit ihmisen käyttäytymisessä heijastavat eri kognitiivisten järjestelmien (kuten työmuisti tai toiminnansuunnittelujärjestelmä) toimintoja,
  • opiskelija hahmottaa keskeisimmät kognitiivisen psykologian teemat niiden empiirisessä, teoreettisessa ja historiallisessa kontekstissa,
  • opiskelija ymmärtää, miten erilaisia tutkimusmenetelmiä, jotka on perinteisesti yhdistetty kognitiiviseen psykologiaan (esim. behavioraaliset kokeet), pystytään hyödyntämään optimaalisesti – usein yhdessä neurotieteellisten menetelmien kanssa (esim. TMS) - ja saavuttamaan siten kokonaisvaltainen käsitys aivojen kognitiivisista toiminnoista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymiseen.
  • Kognitiivisen psykologian tuoreimpia nykysuuntauksia niiden historiallisessa kontekstissa
  • Kurssin tarkka sisältö päivittyy sen mukaan mitä aiheita kulloisellakin hetkellä on kognitiivisen psykologian tutkimuksen fokuksessa. Aiheet liittyvät sellaisiin kognitiivisen psykologian kattokäsitteisiin kuten ajattelu, tietoisuus, toiminnanohjaus, semanttiset verkostot, työmuisti, mielikuvat ja havainto-oppiminen.

Eysenck, M.W. & Keane, M.T. Cognitive Psychology: A Student's Handbook (7. painos)

Luvut: 8. Everyday memory ja 15. Cognition and emotion

JA

Seuraavat artikkelit: Artikkelit ovat tietokannoissa verkossa. Ne löytää helpoimmin kirjoittamalla artikkelin nimi lainausmerkkien sisällä Google Scholar-hakuun. Kirjaudu ensin yliopiston verkkoon niin saat artikkelin koko tekstit näkyviin.

Kognitiivisen psykologian ‘klassikot’

Shepard, R.N. & Metzler, J. (1971). Mental rotation of three-dimensional objects. Science 171, 701-703.

Visual search and attention

Wolfe, J.M., Horowitz, T.S. & Kenner, N.M. (2005). Rare items often missed in visual searches. Nature 435, 439-440.

Attention and perceptual learning

Green, C.S. & Bavelier, D. (2003). Action video game modifies visual selective attention. Nature 423, 534-537.

Grand Illusion' ja Ensemble processing

Haberman, J. & Whitney, D. (2007). Rapid extraction of mean emotion and gender from sets of faces. Current Biology, 17, R752.

Contextual cueing

Chun, M.M. (2000). Contextual cueing of visual attention. Trends in Cognitive Sciences 4, 170-177.

Working memory

Engle, R.W. (2002). Working memory capacity as executive attention. Current Directions in Psychological Science 11, 19-23.

Engle, R.W. (2018) Working memory and executive attention: a revisit. Perspectives on Psychological Science 13, 190-193.

Luck, S.J & Vogel, E.K. (1997). The capacity of visual working memory for features and conjunctions. Nature 390, 279-281.

Working memory

Zhang, W. & Luck, S.J. (2009). Sudden death and gradual decay in visual working memory. Psychological Science 20, 423-428.

Working memory and cognitive training

Klingberg, T. (2010). Training and plasticity of working memory. Trends in Cognitive Sciences 14, 317-324.

Long-term visual memory

Wolfe, J.M. (1998). Visual memory: what do you know about what you saw? Current Biology 8, R303-R304.

Brady, T.F. et al. (2013). Visual long-term memory has the same limit on fidelity as visual working memory. Psychological Science 24, 981–990.

Frenda, S.J. et al. (2011). Current issues and advances in misinformation research. Current Directions in Psychological Science 20, 20-23

Multitasking

Strayer, D.L. Johnston, W.A. (2001). Driven to distraction: Dual-task studies of simulated driving and conversing on a cellular telephone. Psychological Science 12, 462-466.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

0-5

Luennot ja tentti, jossa tentitään myös kirjallisuutta

Tenttipäivät HUOM!

Ke 8.4.2020 klo 17-20: Tentti järjestetään verkkotenttinä tämän kurssin Moodlessa.

La 16.5.2020 klo 9-12: Tentti järjestetään verkkotenttinä tämän kurssin Moodlessa.

Ke 17.6.2020 klo 17-20:Tentti järjestetään verkkotenttinä tämän kurssin Moodlessa.

Verkktentteihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet