Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e

Opintojakso on tarkoitettu psykologian aineopintojen alkukuulustelun perusteella valituille opiskelijoille ja Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen (30 op) opiskelijoille.

Jos olet aloittanut aiemmin joko psykologian aineopinnot tai Psykoterapeuttikoulutusken edellyttämät lisäopinnot, ja täydennät puuttuvia opintojasi. Otathan tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

Kuvaus

Suoritettuaan opintojakson opiskelija hallitsee kehityspsykopatologian ydinsisällön. Hän

 • hallitsee laaja-alaisesti sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian taustalla
 • ymmärtää eri kehitysvaiheiden merkityksen kehityspsykopatologian taustalla
 • osaa integroida kehityspsykopatologian tietoa aikaisemmin opittuun tietoon
 • osaa tarkastella kehityspsykologista tietoa kriittisesti
 • osaa lukea kansainvälistä kehityspsykologista tutkimuskirjallisuutta
 • osaa analysoida kehityspsykologisia tutkimuksia ja muokata niiden tietoa muille välitettävään muotoon
 • osaa soveltaa tieteellistä tutkimustietoa analysoidessaan yksilöllisiä kehityspolkuja sekä suunnitellessaan interventioita
 • Psykopatologian kehittymisen taustalla olevat ilmiöt, prosessit ja mekanismit
 • Syventävinä teemoina on mm. lasten ja nuorten mielenterveys, prenataalivaiheen kehitykselliset vaikutukset, vuorovaikutussuhteet, sekä lapsiperheelle kohdennetut interventiot
 • tutustutaan uusiin tieteellisiin tutkimusartikkeleihin kurssin teema-alueilta. Tämän lisäksi tarjolla on runsaasti oheismateriaalia (mm. tutkimusartikkeleita, www-sivujen linkkejä), joita opiskelijat voivat mielenkiintonsa mukaan hyödyntää syventyessään aiheeseen.
 • harjoitellaan tieteellistä argumentointia, kommunikointia sekä arviointia

Lewis et al. eds: Handbook of Developmental psychopathology

Opiskelija

 • kuuntelee asiantuntijaluentoja,
 • lukee tieteellisiä tutkimusartikkeleita kurssin teema-alueilta,
 • tutustuu oman mielenkiintonsa mukaan oheismateriaaliin,
 • kirjoittaa lyhyitä /miniesseitä annetuista aiheista,
 • keskustelee verkossa muiden opiskelijoiden kanssa,
 • harjoittelee tieteellistä argumentointia ja kommunikointia,
 • oppii arvioimaan rakentavasti omia ja toisten tekstejä.

Opettaja

 • ohjaa ja neuvoo opiskelijoita tieteellisessä kirjoittamisessa sekä toveriarviointien tekemisessä
 • osallistuu kurssilla uusien esiin nousevien ongelmien pohtimiseen ja ratkaisujen etsimiseen
 • antaa kirjallisen palautteen loppuarvosanaan vaikuttavista töistä.

Arvosteluasteikko 0-5.

Kirjatentit:

ke 31.1.2018 klo 17-20

la 3.3.2018 klo 9-12

ke 11.4.2018 klo 17-20

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat