Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Luentoryhmien aikataulut löytyvät Kuvaus-kentästä.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Jos olet täydentämässä aiemmin aloittamiasi Psykologian aineopintoja tai Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja (30 op), täydennyksen tällä jaksolla voi suorittaa jakson kirjatentti suoritusvaihtoehdolla. Otathan yhteyttä oheisella lomakkeella: Yhteydenottolomake

Kuvaus

Psykologian aineopintojen (35 op) ryhmä ja Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäöopintojen (30 op) ryhmä.

Suoritettuaan opintojakson opiskelija hallitsee kehityspsykopatologian ydinsisällön. Hän

 • hallitsee laaja-alaisesti sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian taustalla
 • ymmärtää eri kehitysvaiheiden merkityksen kehityspsykopatologian taustalla
 • osaa integroida kehityspsykopatologian tietoa aikaisemmin opittuun tietoon
 • osaa tarkastella kehityspsykologista tietoa kriittisesti
 • osaa lukea kansainvälistä kehityspsykologista tutkimuskirjallisuutta
 • osaa analysoida kehityspsykologisia tutkimuksia ja muokata niiden tietoa muille välitettävään muotoon
 • osaa soveltaa tieteellistä tutkimustietoa analysoidessaan yksilöllisiä kehityspolkuja sekä suunnitellessaan interventioita
 • Psykopatologian kehittymisen taustalla olevat ilmiöt, prosessit ja mekanismit
 • Syventävinä teemoina on mm. lasten ja nuorten mielenterveys, prenataalivaiheen kehitykselliset vaikutukset, vuorovaikutussuhteet, sekä lapsiperheelle kohdennetut interventiot
 • tutustutaan uusiin tieteellisiin tutkimusartikkeleihin kurssin teema-alueilta. Tämän lisäksi tarjolla on runsaasti oheismateriaalia (mm. tutkimusartikkeleita, www-sivujen linkkejä), joita opiskelijat voivat mielenkiintonsa mukaan hyödyntää syventyessään aiheeseen.
 • harjoitellaan tieteellistä argumentointia, kommunikointia sekä arviointia

Arvosteluasteikko 0-5.

Luennot (sisältää myös pienryhmätyöskentelyä) 15 t ja kirjalliset tehtävät ja verkkotyöskentely. Poissaolot luennoilta tulee korvata kirjallisilla lisätehtävillä.

Jaksolla järjestetään kaksi luentoryhmää, joihin ilmoittaudutaan erikseen. Ryhmien osallistujamäärä on rajattu. Ilmoittautumisesta eri ryhmiin lähetetään erillinen viesti.

1. Luentoryhmä: ma 14.1., 21.1., 28.1., 4.2. ja 11.2.2019 klo 17-19.45., opetusapaikka: Minerva K226, Siltavuorenpenger TAI

2. Luentoryhmä: Ke 16.1., 23.1., 30.1., 6.2. ja 13.2.2019 klo 17-19.45., opetuspaikka: P673, Porthania, Yliopistonkatu.

Jaksolla on käytössä verkkoympäristö-Moodle, joka avautuu, kun luentoryhmät alkavat.

Jakson arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin.

Opintojakso sisältyy Psykologian aineopintoihin (35 op) ja Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op).