Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Opintojakso on tarkoitettu psykologian aineopintojen alkukuulustelun perusteella valituille opiskelijoille ja Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen (30 op) opiskelijoille.

Jos olet aloittanut aiemmin joko psykologian aineopinnot tai Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, ja täydennät puuttuvia opintojasi. Otathan tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

Kuvaus

Suoritettuaan opintojakson opiskelija hallitsee kehityspsykopatologian ydinsisällön. Hän

  • hallitsee laaja-alaisesti sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian taustalla
  • ymmärtää eri kehitysvaiheiden merkityksen kehityspsykopatologian taustalla
  • osaa integroida kehityspsykopatologian tietoa aikaisemmin opittuun tietoon
  • osaa tarkastella kehityspsykologista tietoa kriittisesti
  • osaa lukea kansainvälistä kehityspsykologista tutkimuskirjallisuutta
  • osaa analysoida kehityspsykologisia tutkimuksia ja muokata niiden tietoa muille välitettävään muotoon
  • osaa soveltaa tieteellistä tutkimustietoa analysoidessaan yksilöllisiä kehityspolkuja sekä suunnitellessaan interventioita

Lewis et al. eds: Handbook of Developmental psychopathology

Arvosteluasteikko 0-5.

Kirjatentit: HUOM! tenttipäivä 24.4. on peruttu. Korvaava tentti 8.5.

Ke 30.1.2019 klo 17-20

La 9.3.2019 klo 9-12

Ke 8.5.2019 klo 17-20

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat