Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Luentoryhmien opetuspaikat Kuvaus- sekä Aikataulu-kentissä. Topelia F211, Unioninkatu 38.

Aikataulu

13.01.20 MA 17:00-19:45 Minerva-tori K226
15.01.20 KE 17:00-19:45 Athena, sali 302
20.01.20 MA 17:00-19:45 Minerva-tori K226
22.01.20 KE 17:00-19:45 Athena, sali 302
27.01.20 MA 17:00-19:45 Topelia F211
29.01.20 KE 17:00-19:45 Athena, sali 302
03.02.20 MA 17:00-19:45 Athena, sali 302
05.02.20 KE 17:00-19:45 Athena, sali 302
10.02.20 MA 17:10-19:45 Minerva-tori K226
12.02.20 KE 17:00-19:45 Athena, sali 302

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

75 e. Lisätietoja.

Opintojakso on tarkoitettu psykologian aineopintojen alkukuulustelun perusteella valituille sekä Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämine lisäopinojen (30 op) ryhmälle.

Jos olet täydentämässä aiemmin aloittamiasi Psykologian aineopintoja tai Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja (30 op), täydennyksen tällä jaksolla voi suorittaa vain opintojakson kirjatentti suoritusvaihtoehdolla. Otathan yhteyttä oheisella lomakkeella: Yhteydenottolomake

Kuvaus

Psykologian aineopintojen (35 op) ryhmä ja Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen (30 op) ryhmä.

Johdatus kehityspsykologiaan tai vastaava osaaminen

Suoritettuaan opintojakson opiskelija hallitsee kehityspsykopatologian ydinsisällön. Hän

 • hallitsee laaja-alaisesti sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian taustalla
 • ymmärtää eri kehitysvaiheiden merkityksen kehityspsykopatologian taustalla
 • osaa integroida kehityspsykopatologian tietoa aikaisemmin opittuun tietoon
 • osaa tarkastella kehityspsykologista tietoa kriittisesti
 • osaa lukea kansainvälistä kehityspsykologista tutkimuskirjallisuutta
 • osaa analysoida kehityspsykologisia tutkimuksia ja muokata niiden tietoa muille välitettävään muotoon
 • osaa soveltaa tieteellistä tutkimustietoa analysoidessaan yksilöllisiä kehityspolkuja sekä suunnitellessaan interventioita
 • Psykopatologian kehittymisen taustalla olevat ilmiöt, prosessit ja mekanismit
 • Syventävinä teemoina on mm. lasten ja nuorten mielenterveys, prenataalivaiheen kehitykselliset vaikutukset, vuorovaikutussuhteet, sekä lapsiperheelle kohdennetut interventiot
 • tutustutaan uusiin tieteellisiin tutkimusartikkeleihin kurssin teema-alueilta. Tämän lisäksi tarjolla on runsaasti oheismateriaalia (mm. tutkimusartikkeleita, www-sivujen linkkejä), joita opiskelijat voivat mielenkiintonsa mukaan hyödyntää syventyessään aiheeseen.
 • harjoitellaan tieteellistä argumentointia, kommunikointia sekä arviointia

Arvosteluasteikko 0-5.

Luennot 15 t (sisältävät myös pienryhmätyöskentelyä) ja kirjalliset tehtävät ja verkkotyöskentelyä.

Poissaolot luennoilta tulee korvata kirjallisilla lisätehtävillä.

OpintoJaksolla järjestetään kaksi luentoryhmää, joihin ilmoittaudutaan erikseen. Ryhmien osallistujamäärä on rajattu, joten jokaiselle ei voida taata paikkaa luentoryhmissä. Jakson toisena suoritusvaihtoehto on kirjatentti.

Ilmoittautumisesta luentoryhmiin on lähetetty erillinen viesti 28.10.2019.

Luentoryhmiin ilmoittautuneille on lähetetty jakson Moodlen linkki ja kurssiavain.

1. Luentoryhmä:

Ma 13.1. klo 17-19.45, Athena, sali 302, Siltavuorenpenger 3 A

Ma 20.1. klo 17-19.45, Minerva-tori, K226, Siltavuorenpenger 5 A

Ma 27.1. klo 17.-19.45, Topelia, F 211, Unioninkatu 38

Ma 3.2. klo 17-19.45., Athena, sali 302, Siltavuorenpenger 3 A

Ma 10.2.2020 klo 17-19.45., Minerva-tori, K226, Siltavuorenpenger 5 A

2. Luentoryhmä:

Ke 15.1. klo 17-19.45, Athena, sali 302, Siltavuorenpenger 3 A

Ke 22.1. klo 17-19.45, Athena, sali 302, Siltavuorenpenger 3 A

Ke 29.1. klo 17-19.45, Athena, sali 302, Siltavuorenpenger 3 A

Ke 5.2. klo 17-19.45, Athena, sali 302. Siltavuorenpenger 3 A

Ke 12.2.2020 klo 17-19.45., Athena, sali 302, Siltavuorenpenger 3 A

Opintojaksolla on käytössä verkkoympäristö-Moodle, joka avautuu 13.1.2020.

Opintojakson arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin.

Opintojakso kuuluu Psykologian aineopintoihin (35 op) ja Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op).