Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Jakson tentti 6.5.2020 järjestetään verkkotenttinä-Moodlessa.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 e. Lisätietoja.

Opintojakso on tarkoitettu psykologian aineopintojen alkukuulustelun perusteella valituille opiskelijoille ja Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen (30 op) opiskelijoille.

Jos olet aloittanut aiemmin joko psykologian aineopinnot tai Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, ja täydennät puuttuvia opintojasi. Otathan tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

Varaamme oikeuden muutoksiin.

Kuvaus

Johdatus kehityspsykologiaan tai vastaava osaaminen

Suoritettuaan opintojakson opiskelija hallitsee kehityspsykopatologian ydinsisällön. Hän

  • hallitsee laaja-alaisesti sekä yksilöön että ympäristöön sekä niiden vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä, jotka voivat toimia suojaavina tai riskitekijöinä psykopatologian taustalla
  • ymmärtää eri kehitysvaiheiden merkityksen kehityspsykopatologian taustalla
  • osaa integroida kehityspsykopatologian tietoa aikaisemmin opittuun tietoon
  • osaa tarkastella kehityspsykologista tietoa kriittisesti
  • osaa lukea kansainvälistä kehityspsykologista tutkimuskirjallisuutta
  • osaa analysoida kehityspsykologisia tutkimuksia ja muokata niiden tietoa muille välitettävään muotoon
  • osaa soveltaa tieteellistä tutkimustietoa analysoidessaan yksilöllisiä kehityspolkuja sekä suunnitellessaan interventioita

Lewis et al. eds: Handbook of Developmental psychopathology

Arvosteluasteikko 0-5.

Kirjatentit: HUOM! jaksolla järjestetään tentti myös 12.2.2020

Ke 29.1.2020 klo 17-20

ke 12.2.2020 klo 17-20 (edellisen tentin 29.1. tentin tulokset eivät ehdi 12.2. tenttiin mennessä). Tenttiin pitää ilmoittautua 2.2.2020 mennessä.

La 7.3.2020 klo 9-12

Ke 6.5.2020 klo 17-20 (tentti järjestetään verkkotenttinä-Moodlessa)

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet