Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Johdatus persoonallisuuspsykologiaan ja Johdatus kehityspsykologiaan opintojaksot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden psykologian ydinsisällöt.

Opiskelija:

 • ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristön sekä käyttäytymisen merkityksen psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille ja terveydelle
 • tietää kuinka terveyttä ja hyvinvointia on määritelty ja tutkitaan
 • tuntee terveyserojen yhteiskunnallisia taustatekijöitä
 • ymmärtää stressin merkityksen terveydelle ja stressiin liittyviä yksilöllisiä ja ympäristötekijöitä
 • ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnin ongelmissa, terveyskäyttäytymisessä ja työelämässä
 • tuntee terveyspsykologista tutkimusta preventioista ja interventioista sekä osaa hyödyntää näitä preventioiden ja interventioiden kehittämiseen
 • osaa integroida kirjatietoa ja tutkimustietoa sekä tietää kuinka tietoa voi soveltaa käytäntöön
 • osaa tuoda esille perusteltuja oman tieteenalan käytänteitä ja sovelluksia asiakastilanteissa, yritysyhteistyössä ja terveydenhuoltokontekstissa sekä osaa toimia asiantuntijana terveyden ja hyvinvoinnin tehtävissä
 • kykenee hahmottamaan laajempia terveyden hoitoonn ja hyvinvoinin ylläpitoon ja edistämiseen liittyviä haasteita ja osaa yhdistää eri tieteenaloista saatavaa tietoa ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät suojaavat tekijät ja riskitekijät
 • Hyvinvoinnin ja terveyden taustalla olevat psykologiset ja yhteiskunnalliset tekijät
 • Hyvinvoinnin ja terveyden määritelmät ja tutkimuksen keskeiset käsitteet
 • Hyvinvointia ja terveyttä muokkaavat tekijät
 • Stressi, terveyskäyttäytyminen ja terveyserot
 • Työhyvinvointi
 • Hyvinvointiin liittyvät interventio- ja preventionmenetelmät yksilön ja yhteiskunnan tasolla.
 • HUOM! Kirjatentin materiaalissa muutoksia (24.5.2018)
 • Maltby J., Day L., Macaskill A. (2013). Personality, individual differences and intelligence. 3. painos. Osa III, kappaleet 17–24.
 • Morrison V., Bennet P. (2016). An introduction to health psychology. 4. painos.
 • Tieteelliset artikkelit:
 1. Stringhini S, Sabia S, Shipley M, Brunner E, Nabi H, Kivimaki M, Singh-Manoux A. Association of socioeconomic position with health behaviors and mortality. Journal of the American Medical Association, 2010;303:1159-66.
 2. Matthews KA, Gallo LC. Psychological perspectives on pathways linking socioeconomic status and physical health. Annual Review of Psychology, 2011;62:501-30.
 3. McEwen BS, Seeman T. Protective and damaging effects of mediators of stress. Elaborating and testing the concepts of allostasis and allostatic load. Annals of the New York Academy of Sciences, 1999; 896:30-47.
 4. McEwen BS. In pursuit of resilience: stress, epigenetics, and brain plasticity. Annals of the New York Academy of Sciences, 2016; 1373:56-64.
 5. Repetti RL, Taylor SE, Seeman TE. Risky families: family social environments and the mental and physical health of offspring. Psychological Bulletin, 2002;128:330-66.
 6. Taylor SE. Mechanisms linking early life stress to adult health outcomes. Proceedings of the National Academy of Sciences U S A. 2010;107:8507-12
 7. Belsky J, Pluess M. Beyond diathesis stress: differential susceptibility to environmental influences. Psychological Bulletin, 2009;135:885-908.
 8. Hampson SE. Personality processes: mechanisms by which personality traits "get outside the skin". Annual Review of Psychology, 2012;63:315-339
 9. Friedman HS, Kern ML. Personality, well-being, and health. Annual Review of Psychology, 2014;65:719-42.
 10. Holt-Lunstad J. Why Social Relationships Are Important for Physical Health: A Systems Approach to Understanding and Modifying Risk and Protection. Annual Review of Psychology 2018;69:437-458.

Arviointiasteikko on 0-5.

Kirjatentit: HUOM! Toinen tentti järjestetään la 25.8.

Ke 6.6.2018 klo 17-20

La 25.8.2018 9-12

La 29.9.2018 klo 9-12

Muista ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat

Opintojakso sisältyy psykologian aineopintoihin (35 op).