Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Lähiopetuskurssi muutetaan verkkokurssiksi samalle ajalle.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Materiaalit

Huom. kirjallisuus on muuttunut. Kaiken tarvittavan kirjallisuuden löydät Moodle-alustalta.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen yleensä alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Poikkeustilan johdosta tämän kurssin ilmoittautuminen alkaa poikkeuksellisesti hieman myöhemmin. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Johdatus persoonallisuuspsykologiaan ja Johdatus kehityspsykologiaan opintojaksot. Opintojaksolle voi osallistua ilman psykologian aineopintojen alkukuulusteluun osallistumista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee hyvinvoinnin ja terveyden psykologian ydinsisällöt.

Opiskelija:

 • ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristön sekä käyttäytymisen merkityksen psyykkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille ja terveydelle
 • tietää kuinka terveyttä ja hyvinvointia on määritelty ja tutkitaan
 • tuntee terveyserojen yhteiskunnallisia taustatekijöitä
 • ymmärtää stressin merkityksen terveydelle ja stressiin liittyviä yksilöllisiä ja ympäristötekijöitä
 • ymmärtää persoonallisuuden ja ympäristötekijöiden merkityksiä ihmisen hyvinvoinnin ongelmissa, terveyskäyttäytymisessä ja työelämässä
 • tuntee terveyspsykologista tutkimusta preventioista ja interventioista sekä osaa hyödyntää näitä preventioiden ja interventioiden kehittämiseen
 • osaa integroida kirjatietoa ja tutkimustietoa sekä tietää kuinka tietoa voi soveltaa käytäntöön
 • osaa tuoda esille perusteltuja oman tieteenalan käytänteitä ja sovelluksia asiakastilanteissa, yritysyhteistyössä ja terveydenhuoltokontekstissa sekä osaa toimia asiantuntijana terveyden ja hyvinvoinnin tehtävissä
 • kykenee hahmottamaan laajempia terveyden hoitoonn ja hyvinvoinin ylläpitoon ja edistämiseen liittyviä haasteita ja osaa yhdistää eri tieteenaloista saatavaa tietoa ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät suojaavat tekijät ja riskitekijät
 • Hyvinvoinnin ja terveyden taustalla olevat psykologiset ja yhteiskunnalliset tekijät
 • Hyvinvoinnin ja terveyden määritelmät ja tutkimuksen keskeiset käsitteet
 • Hyvinvointia ja terveyttä muokkaavat tekijät
 • Stressi, terveyskäyttäytyminen ja terveyserot
 • Työhyvinvointi
 • Hyvinvointiin liittyvät interventio- ja preventionmenetelmät yksilön ja yhteiskunnan tasolla.

Morrison V., Bennet P. (2016). An introduction to health psychology. 4. painos.

Tieteelliset artikkelit:

 • Power et al. From developmental origins of adult disease to life course research on adult disease and aging: Insights from birth cohort studies. Annual Review of Public Health, 2013;34:7-28.
 • Cohen et al. Ten surprising facts about stressful life events and disease risk. Annual Review of Psychology, 2019;70:577-597.
 • Friedman HS, Kern ML. Personality, well-being, and health. Annual Review of Psychology, 2014;65:719-42.
 • Pressmann et al. Positive affect and health: What do we know and where next should we go? Annual Review of Psychology, 2019;70:627-650.
 • Hampson SE. Personality processes: mechanisms by which personality traits "get outside the skin". Annual Review of Psychology, 2012;63:315-339.
 • Belsky J, Pluess M. Beyond diathesis stress: differential susceptibility to environmental influences. Psychological Bulletin, 2009;135:885-908.
 • Holt-Lunstad J. Why Social Relationships Are Important for Physical Health: A Systems Approach to Understanding and Modifying Risk and Protection. Annual Review of Psychology, 2018;69:437-458.
 • Matthews KA, Gallo LC. Psychological perspectives on pathways linking socioeconomic status and physical health. Annual Review of Psychology, 2011;62:501-30.
 • Puolakka et al. Childhood socioeconomic status and lifetime health behaviors: The Young Finns Study. International Journal of Cardiology 2018;258:289-294.

Huom. Maltby J., Day L., Macaskill A. (2013). Personality, individual differences and intelligence. 3. painos JÄÄ POIS

Arviointiasteikko on 0-5.

Verkko-opetus koostuu nauhotetuista videoluennoista, itseopiskeltavasta materiaalista sekä oppimista tukevista tehtävistä ja verkkotentistä. Materiaalin voi käydä läpi omassa tahdissa.

Verkkotentit:

Ke 27.5.2020 klo 17-20

Ke 5.8.2020 17-20

La 10.10.2020 klo 9-12

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö-Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso sisältyy psykologian aineopintoihin (35 op).