Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 17.10.2017
16:30 - 19:45
To 19.10.2017
16:30 - 19:45
Ti 24.10.2017
16:30 - 19:45
To 26.10.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on tarkoitettu psykologian aineopintojen alkuukuulustelun perusteella psykologian aineopintoihin valituille opiskelijoille sekä Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen (30 op) opiskelijoille.

Jos olet täydentämässä aiemmin aloittamiasi psykologian aineopintoja tai psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiä lisäopintoja, otathan yhteyttä oheisella lomakeella: Yhteydenottolomake

Kuvaus

Psykologian perusopinnot (25 op). Opintojaksolle voivat osallistua psykologian aineopintojen alkukuulustelun perusteella paikan saaneet opiskelijat.

Opintojakso kuuluu psykologian aineopintoihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät
 • tuntee mielenterveyshäiriöiden selitysmallit
 • ymmärtää tutkimustiedon ja teorioiden integroinnin periaatteet psykologisessa tapausjäsentelyssä ja psykososiaalisissa hoidoissa.
 • Mielenterveyshäiriöiden epidemiologia ja etiologia
 • Mielenterveyshäiriöiden luokitusjärjestelmät ja selitysmallit
 • Psykologinen tapausjäsennys
 • Psykososiaalisten hoitojen perusteet
 • Kliinisen psykologian sovellusalueiden ja palvelujärjestelmien tuntemus
 • Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. (toim.) (2014) Psykiatria, 11.-12. uudistettu painos, luvut 1-9, 13–18, 26–30
 • Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. (toim.) (2015) Kognitiivinen psykoterapia. 3.- 8., uudistettu painos, luvut 2-10,13, 25–28
 • LuentomateriaaliAsteikolla 0-5.

Luennot 16 t ja verkkotehtävä ja tentti, jossa tentitään myös jakoosn sisältyvä kirjallisuus (10 op)

HUOM! Kaikki jakson luennot alkavat klo 16.30.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa. Verkkotehtävä on jakson verkkoympäristö-Moodlessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Tenttipäivät:
ke 8.11.2017 klo 17-20

ke 13.12.2017 klo 17-20

ke 31.1.2018 klo 17-20

Muistathan ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat