Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 e. Lisätietoja.

Kuvaus

Psykologian perusopinnot (25 op). Opintojaksolle voivat osallistua psykologian aineopintojen alkukuulustelun perusteella paikan saaneet opiskelijat.

Opintojakso kuuluu psykologian aineopintoihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät
 • tuntee mielenterveyshäiriöiden selitysmallit
 • ymmärtää tutkimustiedon ja teorioiden integroinnin periaatteet psykologisessa tapausjäsentelyssä ja psykososiaalisissa hoidoissa.
 • Mielenterveyshäiriöiden epidemiologia ja etiologia
 • Mielenterveyshäiriöiden luokitusjärjestelmät ja selitysmallit
 • Psykologinen tapausjäsennys
 • Psykososiaalisten hoitojen perusteet
 • Kliinisen psykologian sovellusalueiden ja palvelujärjestelmien tuntemus

Jakson tenttikirjallisuus (10 op):

 • Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. (toim.) (2014) Psykiatria, 11.-12. uudistettu painos, luvut 1-9, 13–18, 26–30
 • Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. (toim.) (2015) Kognitiivinen psykoterapia., 3.-8., uudistettu painos, luvut 2-10,13, 25–28
 • Hunsley, J. & Lee, C. M. (2014) Introduction to Clinical Psychology: An Evidence-Based Approach, 2. painos, luvut 1-6, 9-14

HUOM! Täydennyskirjatentti, jos olet suorittanut aiemmin Psykologian perusopinnoissa Kliininen psykologia I (5 op) opintojakson, osallistu tällöin tähän täydennyskirjatenttiin (5 op), jossa tentit alla olevat 2 kirjaa.

 • Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. (toim.) (2014) Psykiatria, 11.-12. uudistettu painos, luvut 1-9, 13–18, 26–30
 • Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg, N. (toim.) (2015) Kognitiivinen psykoterapia. 3.-8., uudistettu painos, luvut 2-10,13, 25–28

Asteikolla 0-5.

Kirjatentit:

ke 8.11.2017 klo 17-20

ke 13.12.2017 klo 17-20

ke 31.1.2018 klo 17-20


Muistathan ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat