Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Huom! Jakson ensimmäinen tentti on 14.11.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

150 e. Lisätietoja.

Kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu psykologian aineopintojen (35 op) alkukuulustelun perusteella valituille opiskelijoille ja Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien lisäopintojen (30 op) opiskelijoille.

Jos olet aloittanut aiemmin ko. opinnot, ja täydennät keskeneräisiä opintojasi. Otathan tällöin yhteyttä seuraavalla lomakkeella: Yhteydenottolomake

Opintojakso kuuluu psykologian aineopintoihin (35 op) ja psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiin lisäopintoihin (30 op).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeiset mielenterveyshäiriöt ja niiden luokitusjärjestelmät
 • tuntee mielenterveyshäiriöiden selitysmallit
 • ymmärtää tutkimustiedon ja teorioiden integroinnin periaatteet psykologisessa tapausjäsentelyssä ja psykososiaalisissa hoidoissa.
 • Mielenterveyshäiriöiden epidemiologia ja etiologia
 • Mielenterveyshäiriöiden luokitusjärjestelmät ja selitysmallit
 • Psykologinen tapausjäsennys
 • Psykososiaalisten hoitojen perusteet
 • Kliinisen psykologian sovellusalueiden ja palvelujärjestelmien tuntemus

Kirjatenttiin luettava kirjallisuus (10 op):

 • Lönnqvist, J., Henriksson, M., Marttunen, M. & Partonen, T. (toim.) (2014) Psykiatria, 11. tai 12., luvut 1-9, 13-20, 26-30.
 • Hunsley, J. & Lee, C.M. (2014) Introduction to clinical psychology: An evidence-based approach, 2th ed.
 • Barlow, D. H. (toim.) The Oxford handbook of clinical psychology, luvut 1, 2, 4, 5, 12, 13, 28.

Asteikolla 0-5.

Kirjatentit: HUOM! ensimmäinen tentti järjestetään 14.11.

ke 14.11.2018 klo 17-20 (HUOM! Täydennystentin (5 op) pystyi tenttimääm vain tässä 14.11. tentissä).

la 12.1.2019 klo 9-12

la 9.2.2019 klo 9-12

Muistathan ilmoittautua tenttiin. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet

Tenttipaikat