Jakso sisältää simulaatioharjoituksen, joka toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Opiskelijat simuloivat ohjatusti toimittajia ja kansalaisia suljetussa verkkoympäristössä.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.
Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (20) paikkaa.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville


Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Jakson suoritettuasi sinulla on yleiskuva kriisiviestinnän keinoista ja sosiaalisen median mahdollisuuksista viestinnässä. Saat hyvät lähtökohdat suunnitella ja toteuttaa työelämän erilaisia poikkeuksellisia viestintätilanteita.

Harjoituskurssilla pääset käytännönläheisesti oppimaan ja toteuttamaan digitaalista kriisiviestintää. Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa harjoitellaan vakavaa onnettomuustilannetta.

Harjoituksessa on eri viranomaistoimijoita, mm. Helsingin kaupungin eri toimialoilta, puolustusvoimista, poliisista ja HUS:sta. Opiskelijat ovat mukana harjoituksessa tuottamassa kansalaisviestintää ja simuloimassa median toimintaa erityisellä viestinnän simulaatiota varten tuotetulla harjoitusalustalla. Viestinnän simulaatiosta vastaavat Helsingin yliopiston kriiseihin, mediaan ja muuhun digitaaliseen viestintään erikoistuneet tutkijat ja opettajat.

Kurssin aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat ryhmissä digitaalisen viestinnän analyysiprojektin. Projekti liittyy simulaatioharjoitukseen, joka pidetään Helsingissä 6.9.2018 Helsingissä. Opiskelijat simuloivat ohjatusti toimittajia ja kansalaisia suljetussa verkkoympäristössä. Osallistuminen koko päivän kestävään harjoitukseen ja tekniseen perehdytykseen ennen harjoitusta on pakollista.

Kurssilla käsitellään kriisiviestinnän ja sosiaalisen keinoja sekä organisaation jatkuvuuteen liittyviä kysymyksiä. Kurssin aikana opiskelija harjaantuu arvioimaan erilaisia haastavia viestintätilanteita sekä kykenee tarkastelemaan johtamisviestintää strategisena toimintana.

Pedak, Maarit (2018). Kompleksinen yhteisökriisi. Sisäinen kriisiviestintä kuntaorganisaation resilienssitekijänä Jokelan ja Kauhajoen koulusurmissa. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Soveltuvin osin https://helda.helsinki.fi/handle/10138/232572

The IDEA Model as a Best Practice for Effective Instructional Risk and Crisis Communication Deanna D. Sellnow, Derek R. Lane, Timothy L. Sellnow & Robert S. Littlefield Pages 552-567 | Published online: 03 Oct 2017 Journal Communication Studies Volume 68, 2017 - Issue 5

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10510974.2017.1375535?scroll=top&needAccess=true

Sekä muu opettajan ilmoittama materiaali.

Hyväksytty - hylätty

Opintojakson Moodle -sivu avautuu 27.8.18
Ennakkotehtävä 27.8-2.9.
Aloitusluento ma 3.9. klo 16-19 Siltavuorenpenger 3 A, sali 168
Perehdytys harjoitukseen ja harjoitusalustana olevaan sovellukseen ti 4.9. klo 16.30-19 Siltavuorenpenger 3 A, sali 168
Harjoituspäivä 6.9.2018 klo 9-16 Siltavuorenpenger 3 A, salit 167 ja 169
Harjoituksen purku 10.9.2018 klo 16.30-18.00 Siltavuorenpenger 3 A, sali 167
Kriisiviestinnän teemoja -luennot ja harjoitukset maanantaina 17.9 ja 24.9. klo 16.30-18.45 Siltavuorenpenger 3 A, sali 302
Ryhmätentti ma 8.10.18 klo 16.30-18.45 Siltavuorenpenger 3 A, sali 302