Kuva: Pixabay

demokratian keskeiset rakenteet ja instituutiot

Miten eduskunta, hallitus, ministeriöt ja paikallisdemokratian rakenteet toimivat käytännössä?

Opintojaksolla tutustut erilaisiin poliittisiin rakenteisiin ja toimijoihin, ja opit tunnistamaan poliittisten ilmiöiden yhteydet laajempiin politiikantutkimuksen teorioihin ja tutkimuksellisiin suuntauksiin.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille valtio-opista kiinnostuneille.

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan Unionissa, Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hahmottamaan poliittisen järjestelmän ja sen osaelementtien toimintaa jäsentyneesti. Hän harjaantuu analysoimaan ja arvioimaan instituutioiden ja kollektiivisten ryhmätoimijoiden valtaa, asemaa ja toimintaa esimerkiksi päivänpolitiikassa, ja hänellä on valmius kehittää edelleen asiantuntemustaan aihepiirissä. Opiskelija osaa kytkeä konkreettiset politiikan ilmiöt laajempiin politiikantutkimuksen teoreettisiin (esim. instituutioteoriat) ja tutkimuksellisiin suuntauksiin (esim. policy-analyysin tyypit ja suuntaukset) ja eritellä niitä tässä valossa.

Opintojakso perehdyttää opiskelijan syvällisemmin demokratian keskeisiin rakenteisiin ja instituutioihin (eduskunta, hallitus, ministeriöt, paikallisdemokratian rakenteet) ja niiden toimintaan käytännössä. Se syventää opiskelijan tietämystä politiikan kollektiivisten ryhmätoimijoiden (puolueet, etu- ja kansalaisjärjestöt) tehtävistä ja toiminnasta poliittisessa järjestelmässä. Jakso perehdyttää opiskelijan myös siihen, miten poliittiset prosessit toimivat, miten politiikka (policy) muotoutuu sekä miten institutionaaliset tekijät ja ryhmätoimijat vaikuttavat poliittisen päätöksenteon lopputuloksiin (policy outputs).

Tentittävä kirjallisuus:

  • Raunio, Tapio & Wiberg, Matti (toim.): Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla
  • Mickelsson, Rauli: Suomen puolueet. Vapauden ajasta maailmantuskaan.
  • Hill, Michael & Varone, Frédéric: The Public Policy Process.

Yhden kirjan voi vaihtoehtoisesti suorittaa esseenä, josta sovitaan opettajan kanssa erikseen (jarmo.rinne[at]helsinki.fi). Opettaja määrittelee samalla esseessä käytettävän lisämateriaalin.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Kirjallisuustentti verkkotenttinä

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ti 28.5.19.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkotenttipäivät:

  • ma 3.6.19 klo 17.00-20.00
  • ma 5.8.19 klo 17.00-20.00
  • ma 16.9.19 klo 17.00-20.00

Opintomaksuun sisältyvät opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä