Kuva: Pixabay (CC0 Creative Commons)

mediatutkimuksen lähestymistavat

Mediat ovat läsnä arjessamme, mutta mitä tarkoittaa media yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä?

Tällä verkkokurssilla pääset syventymään mediatutkimuksen eri lähestymistapoihin. Tutustut myös erilaisiin käsitteisiin, kuten representaatio, diskurssi ja identiteetti.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Verkkokurssi on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (40 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Viestinnän opinnoista kiinnostuneet.

Vähintään Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut mediaan yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Opiskelija pystyy arvioimaan mediatutkimuksen eri lähestymistapojen vahvuuksia ja heikkouksia. Opiskelija osaa jäsentää median toimintaa tuotannon, esitysten ja vastaanoton näkökulmista. Hän osaa selittää erilaisia luokkaan, etnisyyteen ja sukupuoleen liittyviä identiteettejä, kuulumisia ja eroja sekä niihin liittyviä merkityskamppailuja.

Opintojaksossa tutustaan mediatutkimuksen, erityisesti kulttuurintutkimuksen ja mediasosiologian ja -antropologian keskeisiin teoreettisiin käsitteisiin, joita ovat muun muassa representaatio, diskurssi, rituaali, identiteetti ja ideologia. Teoreettisten käsitteiden käyttöä harjoitellaan erilaisten tapausten avulla.

Pakollinen:
Hodkinson, P. (2017) Media, Culture and Society. An Introduction. Sage.

sekä 2 valinnaista teosta seuraavista:

Couldry, N. (2012) Media, Society, World. Social Theory and Digital Media Practice. Polity.
Deuze, M. (2007) Media Work. Polity.
Sumiala, J. (2013) Media and Ritual. Death, Community and Everyday Life. Routledge.
Webb, J. (2009) Understanding Representation. Sage.

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Aloitusluento, tallenteet, verkkokeskustelu kurssilla jaettavista tieteellisistä artikkeleista, ryhmätyö verkossa (mediatekstien analyysin harjoittelua), essee kurssikirjallisuuden pohjalta

HUOM! Opintojakson voi suorittaa verkkokurssina tai verkkotenttinä. Verkkokurssi edellyttää aktiivista osallistumista ja sitoutumista kurssin aikatauluihin. Moodleen kirjauduttava viimeistään 29.10.2019!

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa ti 22.10.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Verkkoluennot:
Aloitusluento ti 29.10.19 klo 17-18.30. Luennosta tehdään tallenne Moodleen.
Luentotallenteet, jotka kuunneltavissa moodlessa

Verkkokeskustelu ryhmissä:

  • Artikkelin valintatyökalu avautuu pe 1.11. (klo 15)
  • Artikkelin valinta verkkokeskusteluun, alustuksen kirjoittaminen valitusta artikkelista 1.-10.11.
  • Verkkokeskustelu ma-su 11.-17.11.2019

Verkkokeskustelussa hyödynnetään sähköistä oppimateriaalia, joka ilmoitetaan moodlessa.

Ryhmätyö verkossa:

  • ryhmätyössä harjoitellaan mediatekstien analyysia kurssin käsitteiden avulla
  • ma-su 25.11.-1.12.2019

Esseen palautus: joko 20.12.2019 mennessä tai pe 24.1.2020 mennessä

  • esseessä käytetään kurssikirjallisuutta opettajan ilmoittamalla tavalla